Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport stridstekniska systemdueller.

Slutrapport stridstekniska systemdueller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Klum Peter
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0631--SE)
Nyckelord telekrigvärdering, simulering, optronik, radar, kommunikation, electronic warfare assessment, simulation, optronics, communication
Sammanfattning Denna slutrapport beskriver verksamheter och erhållna resultat inom projektet "Stridstekniska Systemdueller" från 1998 tom 2002. Projektets syfte har varit att utveckla modeller för studier av telekrigdueller samt att värdera dessa dueller. Verksamheterna har bedrivits inom: optronik (modeller och värdering av bildalstrande system), radar (modeller och värdering av störsändare och remsor) och kommunikation (modeller och värdering av sambandsdueller samt träning/utbildning). Försvarsmakten har genom projektet fått tillgång till en utvecklad metodik- och modellkunskap, dels direkt men även indirekt via ett flertal FOI-projekt samt via Försvarsmakten utbildningsverksamhet inom telekrig. Modeller som FREKE, TAVAST, ChfDuel, Mfactor m.fl. har levererats till befattningshavare inom Försvarsmakten för att kunna användas som verktyg i olika avseenden. Modellen AntView har levererats till förband och kan användas vid utbildning inför flygförbandens medverkan i internationella insatser. Modeller i EwSim samt den i rapporten beskrivna tyngdpunktsföljeprincipen har stora möjligheter att kunna användas i Försvarsmaktens träningsanläggningar.
Abstract This report describes activities and results from the project "Technical System Duels" dating from 1998 to 2002. Objectives of the project have been to develop models for studies of EW duels and to conduct assessments using these models. The activities in the project have been in the areas: optronics (models and assessment of image generating systems), radar (models and assessment of countermeasure equipment and chaff) and communication (models and assessment of communication warfare and tools for training and education). The Swedish Defense Forces have through the project received access to a well-developed methodology and model knowledge, directly or indirectly from other FOI-projects and the Swedish Defense Forces electronic warfare educational programs. FREKE, TAVAST, ChfDuel, Mfactor and others models have been delivered to officers within the Armed Forces to function as tools for different purposes. The AntView model has been delivered to Swedish Air Force units as an educational tool prior to international operations. Models within EwSim and the Center of Gravity tracker described in the report have a large potential in training facilities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182