Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Enkel LTO-databas - Emissionsdata för ett hundratal flygplan.

Enkel LTO-databas - Emissionsdata för ett hundratal flygplan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Näs Anette
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0633--SE)
Nyckelord Emissionsdata, databas, LTO, svensk flygtrafik, emissions data, database, LTO, Swedish air traffic
Sammanfattning En enkel LTO-databas innehållande emissionsdata för drygt 300 flygplanstyper presenteras i tabellformat, samt i tillhörande Excel-fil. Databasen baseras på den databas av flygplan och emissioner som byggts upp hos FOI där varje år storleken av de utsläpp som härrör från svensk flygtrafik beräknas. Cirka 60 flygplanstyper (typflygplan) har modellerats i detalj och dess emissioner beräknats. Emissionsdata för ytterligare cirka 250 flygplan kan beräknas genom viktning mot de detaljerade typflygplanens emissioner. För varje typflygplan presenteras bränsleförbrukning och energianvändning samt följande emissioner: - Koldioxid, CO2 - Vatten, H2O - Kväveoxider, NOX - Kolväten, HC - Kolmonoxid, C - Svaveldioxid, SO2
Abstract A simple LTO emissions database containing data for some 300 aircraft types are presented i tables as well as in an Excel file. The database is based on the database of aircraft and emisions that has been created by FOI and which is used for calculating the amount of emissions from Swedish air traffic every year. About 60 aircraft types have been modelled in detail and their emissions have been calculated. The emissions data for an additional 250 aircraft can be calculated by using an aircraft specific factor multiplied with emissions data for a comparable aircraft. - For each aircraft type, the fuel and energy use as well as following emissions are presented: - Carbon dioxide, CO2 - Water, H2O - Nitrogen oxides, NOX - Hydrocarbons, HC - Carbon monoxide, CO - Sulphur dioxide, SO2

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182