Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledningsförmåga i den framtida striden (LedFram). Slutrapport 1998-2002.

Ledningsförmåga i den framtida striden (LedFram). Slutrapport 1998-2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Lars-Åke, Nordstrand Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0636--SE)
Nyckelord ledning, ledningsförmåga, ledningssystem, ledningsmetod, informationssystem, modellering, insatsledning, konflikt, sociala nätverk, förbandskoncept, kunskapssammansättning, uppföljning, utvärdering, visualisering, MDC, analysverktyg, systemutveckling, utvecklingsstrategi, VSM, datafusion, command and control, C31, information system, modelling, conflict, social network, knowledge composition, after action review, visualisation, MMI, analysis tool, system development, strategy for development, Försvarsanalys
Sammanfattning Hur skall framtida ledningssystem utformas och hur skall en objektiv metodik se ut för att stödja en evolu- tionär utveckling? Detta är den centrala frågeställningen för projektet LedFrarn (Ledningsförmåga i den framtida striden). Slutrapporten utgör en sammanställning av projektets resultat under fem års tid. Syftet med denna rap- port är att ge mottagaren möjlighet att ta del av den kunskap som projektet byggt upp både i form av dokumentation och medlemmarnas personliga kompetens. Rapporten har utformats för att underlätta för läsaren att hitta det underlag och de kontaktpersoner som är mest intressanta för denne. Förutom en färgbroschyr finns därför som bilaga till slutrapporten även en sökbar CD-skivan med denna information. För att kunna "ligga på framkant" och utnyttja de fördelar som finns med ett högteknologiskt lednings- system krävs framåtriktad forskning och utveckling av bl a teknik och metoder men även ett långsiktigt perspektiv där man ställer sig frågan vad helheten skall användas till och på vilket sätt. Ett fungerande ledningssystem består av en helhet som förutom av IT bl a består av en viljeinriktning och kunskap (doktrin), personal, organisation och metoder. För att skapa ett fungerande och effektivt led- ningssystem måste vi studera de delar som bildar helheten, hur de ska utvecklas och vävas samman.
Abstract The main questions for the project LedFrarn are how to design a future system for command and control and how an impartial method should look in order to support the evolutionary development. This final report contains the results as produced by LedFrarn during a period of five years. The airn of this report is to give the reader the possibility to share this knowiedge, not only as written documents but also in the form of the project members´ individual competence.The structure of this report has been made in such a way that the reader will be able to easily find the material and the persons of most interest. Thus, in addition to a brochure in colour we have attached a searchable CD containing this information to the final report. In order to be in the frontline and exploit the advantages of a high tech system for command and control there is both a dernand for research and development of relevant C2-areas and a long-term perspective, where questions in regard of what the whole system should be used for and in what way are posed. A complete system for command and control consists, apart from IT, of doctrine, personnel, organisation and methods. In order to create an efficient system for command and control we have to study these components, their development and how they could be merged.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182