Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förslag på metoder för återanvändningg av explosivämnen.

Förslag på metoder för återanvändningg av explosivämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hägvall Joakim
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0638--SE)
Nyckelord Explosivämnen, demil, nedrustning, återanvändning, explosives, demil, reuse
Sammanfattning Försvaret har ett stort lager med ammunition. Huvuddelen av detta kommer förmodligen aldrig att behöva användas och kommer därför att ligga i lager tills det inte kan användas längre på grund av ålder. Då måste ammunitionen destrueras. De flesta metoderna för destruktion ger ingen möjlighet att utnyttja den resurs som gammal ammunition kan vara. I denna rapport studeras metoder för att återanvända de i ammunition ingående explosivämnena som skulle kunna vara av intresse. Dessa är främst dyrbarare explosivämnen såsom HMX. Rapporten redogör för ett flertal urtagningsmetoder och de två metoder som vi funnit då det gäller återvinning av explosivämnen. Syftet med rapporten är att identifiera vilka metoder som finns tillgängliga idag då det gäller främst återvinning av explosivämnen.
Abstract The Swedish Defence have a large stockpile of ammunition. The major part of this ammunition stays in storage until the day when it is to old to be used. This old ammunition has to be destructed. Most of today available methods for destruction do not use this old ammunition as a resource. In this report methods for reuse of those explosives in ammunitions that are interesting are looked at. It is mostly higher value explosives that are interesting for example materials like HMX. The report shows several methods for washing out the explosive materials and the two methods for reuse that has been found. The purpose of this report is to identify which methods that is available today in the area of reuse of ammunition.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182