Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Garanterad tjänstekvalitet i taktiska IP-nät.

Garanterad tjänstekvalitet i taktiska IP-nät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Katarina, Grönkvist Jimmi, Hansson Anders
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0641--SE)
Nyckelord NPF, IP, QoS, integrated services, differentiated services, MPLS, ad hoc-nät, network centric warfare, ad hoc networks
Sammanfattning En förutsättning för ett nätverksbaserat försvar är att den taktiska kommunikationen är sömlös. Detta innebär att användarna trots dynamiska förändringar i kommunikationsnätet har tillgång till de ledningssystemtjänster de behöver, oavsett terminal, accessnät och förbandstillhörighet. Tekniken bakom Internet, TCP/IP, har stor potential att uppfylla dessa krav. En nackdel är att TCP/IP-protokollen i första hand har utvecklats för fasta nät med hög kapacitet. Detta har resulterat i att det saknats funktioner för att garantera kvaliteten på dataöverföringen i näten. Vanliga exempel på vad som menas med kvalitet i detta sammanhang är kapacitet och fördröjning. För till exempel realtidstjänster som tal och video krävs att dataflödet mellan applikationerna har en låg och jämn fördröjning. Vissa ledningssystemtjänster blir svåra att realisera om det inte går att hantera garantier för kvaliteten i kommunikationsnätet. Detta gäller speciellt mobila ad hoc-nät, där förutsättningarna för radioförbindelserna ständigt varierar. Därför är det av intresse att följa utvecklingen av de protokoll som hanterar kvalitetsgarantier inom TCP/IP Den engelska termen för sådana funktioner är Quality of Service och förkortas QoS, på svenska säger vi tjänstekvalitet. Vi beskriver de tre mest stabila och utvecklade varianterna för QoS: Integrated Services, Differentiafed Services och MultiProtocol Label Switching; dessutom bedömer vi deras användbarhet i taktiska mobila ad hoc-nät.
Abstract In network centric warfare, it is important that the tactical communication is seamless. This means that, independent of terminal, access network and military unit, it should be possible to use those command and control communications services that are needed. TCP/IP, the technology behind Internet, has great potential for satisfying these requirements. A drawback with the TCP/IP protocols is that they have been designed for high capacity fixed networks, resulting in a quite low ability to guarantee the quality of offered communication services. Typical examples of quality requirements in this context are capacity and delay. Speech and video services, for example, require data transmissions with a low and steady delay. Some command and control communications services may not be possible to implement in low capacity networks without quality of service guarantees. This is especially true for mobile ad hoc networks, with high variations in radio link conditions. Hence, it is important to follow the ongoing development of TCP/IP protocols for Quality of Service (QoS) guarantees. We describe the three most stable QoS protocols: Integrated Services, Differentiated Services and Multi-Protocol Label Switching; furthermore, we investigate their usability in tactical ad hoc networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182