Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellförsök med KE-projektiler: inverkan av projektilgeometri och materialegenskaper vid penetration av en snedställd plåt.

Modellförsök med KE-projektiler: inverkan av projektilgeometri och materialegenskaper vid penetration av en snedställd plåt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Olof, Lundberg Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0644--SE)
Nyckelord KE-projektil, snett anslag, tungmetall, stål, modellförsök, KE-projectile, oblique impact, tungsten alloy, steel, models scale experiment
Sammanfattning FOI har på uppdrag av FMV genomfört modellförsök med en stiliserad KE-projektil där inverkan av projektilmaterialets mekaniska egenskaper testades. Två olika projektilmaterial, Y925 och DX2M, med stora inbördes skillnader i hållfasthet och brottegenskaper användes vid försöken. Projektilen var en cylinder med antingen en rakt avskuren eller sfärisk nos. Anslagshastigheten valdes till 1800 m/s. Målet var en snedställd plåt, vinklad 60° och med tjockleken 1 projektildiameter. Studien visar att en cylindrisk projektil med rakt avskuren nos antingen går av sprött eller deformeras plastiskt beroende på vilket projektilmaterial som används. Då nosen var sfärisk uppstod stora variationer i projektilbeteende och ingen tydlig inverkan av materialegenskaperna kunde observeras.
Abstract The influence of the mechanical properties on the penetration performance of a model scale KE-projectile has been studied experimentally. Two different tungsten materials, Y925 and DX2M with very different mechanical properties were used as projectile materials. The projectiles were slender cylinders with either flat or spherical noses. The impact velocity was the same in all tests, 1800 m/s, and the target was an oblique plate with 60° obliquity and one projectile diameter thickness. The experiments showed that the projectile with a flat nose either fractures or deforms plastically depending on material. The spherical nose shape resulted in large scatter in the projectile behaviour and no clear influence of the projectile material could be observed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182