Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellförsök med KE-projektiler: inverkan av försöksskalan vid penetration av en snedställd plåt.

Modellförsök med KE-projektiler: inverkan av försöksskalan vid penetration av en snedställd plåt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundberg Patrik, Andersson Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0645--SE)
Nyckelord KE-projektil, snett anslag, tungmetall, stål, modellförsök, skalning, KE-projectile, oblique impact, tungsten alloy, steel, model scale experiment, replica modelling
Sammanfattning I denna rapport redovisas dels möjligheterna att praktiskt genomföra en nedskalning av en pilprojektil, dels hur skalningen påverkar det slutballistiska uppträdandet vid penetration av en snedställd plåt. Två olika skalor studeras. Skalfaktorn är 1:2 i experimenten, dvs. repliken är hälften så stor som fullskaleprojektilen. Projektilmaterialet har undersökts vad avser variationen i mekaniska egenskaper och densitet för att bedöma möjligheten att tillverka repliker med "samma" materialegenskaper som förebilden. En serie omvända skjutförsök med "fullskaleprojektilen" (180 mm lång) har påbörjats. Målet är en snedställd plåt. Även inverkan av en liten initial snedställning (typiskt 0.5-1°) hos projektilen i samband med plåtpenetrationen kommer att studeras. En liten snedställning är vanligt förekommande vid skjutningar med pilprojektiler och kan resultera i spridningar i det slutballistiska uppträdandet.
Abstract The possibilities to perform scale impact experiments according to the "replica scaling model" with long rod projectiles are discussed from a practical point of view. The influences of scaling on oblique plate penetration are presented. Two different scales are studied and a scale factor of 1:2 is choosen for the experiments, i.e. the model scale projectile is half the size of the full scale case. The variation of the mechanical properties and density of the projectile material has been investigated in order to see if it is possible to fullfill the replica modelling prerequisite of having the same material in the model as in the full scale case. Reverse impact tests with "full scale" projectiles (length 180 mm) have been started. Apart from scaling, the influence of small initial yaw angles (typically 0.5-1°) will also be studied. This is a common yaw angle during normal impact tests and could give scatter in the ballistic behaviour.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182