Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tre korta uppsatser i företagsekonomi.

Tre korta uppsatser i företagsekonomi. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0650--SE)
Nyckelord Prestationsmätning, ledarskap, projektteam, innovationer, performance management, leadership, integrated product team, innovation
Sammanfattning I denna rapport finns tre korta uppsatser som har anknytning till FOI (FOA) och som skrivits inom ramen för en MBA-utbildning vid Stockholms universitet. Uppsatsen om prestationsmätning visar att dåvarande FOA använde ett stort antal prestationsmått, men att balansen mellan dem inte var den bästa. En stor del av måtten gick att hänföra till "humanperspektivet - motiverade och kompetenta medarbetare" medan inga mått gick att hänföra till "produktutveckling - framtida kompetens inom strategiska områden". Uppsatsen om ledarskap i integrerade arbetsgrupper (IPT) visar dels att arbetet i IPT behöver ske med tydligare ramar och mandat, dels att kulturen i berörda organisationer behöver ändras och bli mer prestigelös. Uppsatsen om innovationsprocesser visar att, liksom för privata entreprenörer, påverkas besluten om finansiering av en innovation till stor del på en bedömning av entreprenörens personlighet. Vidare visas att det finns många vägar för en entreprenör vid FOI att få finansiering för att utveckla en idé.
Abstract This report contains three brief papers written as part of an MBA programme at Stockholm University. The papers treat conditions at the Swedish Defence Research Agency and are on the subjects of performance management, leadership in integrated product teams, and innovation processes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182