Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

TurMMAC afterbody application challenge. Baseline calculation and analysis report.

TurMMAC afterbody application challenge. Baseline calculation and analysis report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tormalm M, Wallin S, Ashworth R, Hughes R, Davies M
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0653--SE)
Nyckelord Bakkroppsströmning, jetstråle, separation, turbulensmodellering, TurMMAC, CFD, afterbody flow, propulsive jet, separation, turbulence models, CFD, TurMMAC
Sammanfattning Syftet med TurMMAC Afterbody Application Challenge är att validera dagens turbulensmodeller genom att bedöma deras förmåga att prediktera strömningen bakom en cylindrisk kropp med drivstråle. Bakkroppsströmningen är komplex med sådana fenomen som separation, stöt-gränsskikt interaktion, drivstråle-skjuvskikt interaktion, luftinblandning och expansion av stråle. Nio olika turbulensmodeller har testats på fem fall där tryckförhållandet på drivstrålen varierats. Tre partner har deltagit i studien, FOI, QinetiQ och BAE SYSTEMS, där varje deltagare har genomfört egna beräkningar med respektive beräkningskod och turbulensmodeller. Beräkningsresultatet har jämförts mot experiment som utförts av FOI. Denna rapport presenterar resultatet i form av översiktliga machtalsplottar samt mera specifika x-y plottar av tryck, separation, gränsskikt, hastighetsprofiler och turbulenta storheter som turbulent kinetisk energi och Reynolds spänning. Även temperaturen profiler över bakkropp och vak plottas. Resultaten visar att inverkan av olika turbulensmodeller är stor även om viss konsistens mellan CFD-koderna kan påvisas. Kok TNT k - ? modellen gav bäst resultat i jämförelse mot experimentella data. Kok TNT med EARSM var den enda modellen som gav rimliga hastighetsprofiler i den separerade strömningen.
Abstract The purpose of the TurMMAC Afterbody Application Challenge is to validate current turbulence models and their ability to correctly predict the complex afterbody base flow with a propulsive jet. The flow regime includes such phenomena as separation, shock boundary-layer interaction, jet-shear layer interaction, mixing and jet spreading. Nine turbulence models have been tested on five different cases of jet pressure ratio. Three partners, FOI, QinetiQ and BAE SYSTEMS, have each contributed with separate investigations using the available in-house code and turbulence models. The CFD results have been compared to experimental data from FOI. This report presents the result in the form of general flowfield of Mach contours, surface and base pressure, separation point, boundary layer pressure and velocity, u- and v-velocity profiles, turbulent kinetic energy, Reynolds uv-stress and temperature profiles above and behind the afterbody. The influence of the turbulence model was found to be significant even if some consistency between CFD-codes could be found. The Kok TNT model produced the most consistent results which also compared well with the experimental data. Kok TNT with EARSM was the only model that gave reasonable velocity profiles in the separated region.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182