Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsflödet i nätverksbaserat försvar.

Informationsflödet i nätverksbaserat försvar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Falk Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0658--SE)
Nyckelord informationsflöde, informationsteori, telekrig, nbf, STRIL, ledningssystem, information flow, information theory, electronic warfare, EW, NCW, network based defense, Försvarsanalys
Sammanfattning För att klargöra begreppet informationskrigföring och ge det en kvantitativ innebörd är det nyttigt att ska informationsflödet i ett nätverksbaserat försvar. l denna studie analyseras vilka system som lämpar sig för fortsatt undersökning och vilka mått på information som kan användas. Ett sådant synsätt är pedagogiskt användbart och bidrar till att förenkla diskussioner där informationsflödet kan användas som gemensamt mått. Mängden information kan användas för att jämföra prestanda hos olika system. Jämförelsen grundar sig på principen att vid optimala beslut får ingen information förkastas utan föregående prövning, en sats som kan bevisas inom ramen för Bayesiansk statistik. Den illustreras här med praktiska exempel rörande prestanda hos radarsystem, men metoden är också nära kopplad till frågan hur mänskliga beslut fattas på befintligt underlag. l fortsättningen är det önskvärt att analysera ett välkänt sensornätverk i detalj, t ex STRIL, för att undersöka hur informationsflödet speglar dess funktion. Målet är främst att beskriva effekten av störningar och undersöka hur funktionen begränsas av flaskhalsar och binder i informationsflödet.
Abstract In order to clarify the concept of information warfare the flow of information is studied in network centric defence systems Several systems re suggested as suitable objects for further investigation in terms of information flow. This view is pedagogically useful and tends to simplify discussions about future sensor systems by introducing information flow as a common concept. The amount of available information is a convenient measure of performance if comparisons are based on the principle that optimal decisions require that all available information is considered. This rule can be proved within the context of Bayesiansk statistics and is illustrated by practical examples concerning the performance of radar systems The conclusion is that the ideas of information flow are best tested on existing sensor networks, e.g. STRIL in order to study how information flow measures the funcion. The goal is to describe the effect of jamming in quantitative terms and investigate the effect of bottle necks on information flow.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182