Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Överväganden gällande utformning av en enkel ekosläckare och presentation av tankförsök.

Överväganden gällande utformning av en enkel ekosläckare och presentation av tankförsök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Slunga Ragnar, Brage Anders, Ståhlsten Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0659--SE)
Nyckelord Eko, signaturreduktion, undervattensobjekt, echo, cancellation, underwater-object
Sammanfattning Om ett undervattensobjekts akustiska ekosignatur i en viss riktning är känd så kan i princip ekot släckas ut i denna riktning, genom utsändning av en fasvänd kopia av objektets respons gentemot inkommande signal. I rapporten diskuteras förutsättningar att realisera ett system för ekoutsläckning, och de tekniska svårigheter som orsakas av krav på att samtidigt kunna registrera inkommande signaler och sända. Genomförda modellförsök i vattentank presenteras också. Ekoutsläckning kräver att de elektriska och mekaniska kopplingarna mellan mottagare och sändare reduceras ytterligare.
Abstract The acoustic echo from an underwater-object can be reduced by transmission of a phase-shifted copy of the objects response. In this report the realization of a system for echo-cancellation and technical requirements are discussed. Trials performed in a water-tank are also reported. The electrical and mechanical connections between receiver and transmitter need to be further reduced for optimal echo-cancellation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182