Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Avdömningsregler telekrig.

Avdömningsregler telekrig. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Camilla, Hyberg Per, Jansson Benny, Jonason Tobias, Kindvall Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0661--SE)
Nyckelord Telekrig, formler, exempel, definition, electronic warfare, EW, formulas, examples, definitions
Sammanfattning Under år 2001 och 2002 har projektet Taktisk Värdering Telekrig vid FOI Försvarsanalys bedrivit ett arbete med att beskriva generella och relativt enkla metoder för att värdera telekrigets effekter i taktiska sammanhang. Syftet är att skapa förståelse för vad telekrig innebär. Tanken är att dokumentet skall kunna läsas i olika syften. Dess primära syfte är att fungera som en snabb introduktion för att kunna avdöma telekrigsdueller och delta i spelsituationer. Dokumentet skall även ge en mer fördjupad bild av telekrigföringens grunder. Den huvudsakliga målgruppen för dokumentet är: - Personer medverkande i telekrigsspel - Personer som vill skapa sig en grundläggande förståelse om telekrig.
Abstract During the years 2001 and 2002 a study has been performed by the project Assessment of Electronic Warfare to describe general and simple methods and rules for assessment of electronic warfare at tactical level. The objective is to create an understanding of electronic warfare (EW). The primary scope of this report is to be a quick introduction in electronic warfare and the basic physics. The scope is also to provide the reader with a more profound understanding for the basis on which EW stands. The document is primarily intended for: - People involved in EW wargames and - People interested in an overview within the EW field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182