Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dokumentation av värdering av lasersystem - Spel genomfört 24-25 april 2002.

Dokumentation av värdering av lasersystem - Spel genomfört 24-25 april 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Camilla, Stenström Maria, Wiss Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0663--SE)
Nyckelord telekrig, EM-vapen, laser, VEV, värdering, spel, morfologisk analys, electronic warfare, morphological analysis, war gaming, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Under våren 2002 genomfördes en scenariobaserad värdering av laservapen och skydd. Utgångspunkter var att modellera de tekniska systemen och skapa typsituationer där dessa bedömdes vara intressanta. För att generera typsituationerna användes morfologisk analys. De framtagna situationerna prioriterades. Därefter genomfördes diskussionsvärdering av svensk förmåga i respektive situation. Efter diskussionen gjordes en analys och några mer tematiska situationer destillerades fram. Generell användning av laser blir allt vanligare, både civilt och militärt. För att avsiktligt skada ögon, kan laserutrustning vars ändamål inte är att verka som laservapen användas, t.ex. laseravståndsmätare, laserficklampa. Användandet av laservapen kan verka eskalerande.
Abstract During the spring of 2002 an assessment of laser weapons and protection was conducted. The scope of the study was to describe technical systems and create scenarios in which the systems contributed to the outcome. To generate the scenarios morphlogical analysis was used. The scenarios were prioritised and an assessment of Swedish capability was made for the most interesting scenarios. After the assessment an analysis was made which led to a few thematic scenarios of special interest to laser weapons and protection. The use of laser becoming more and more common, both in the military and the civil society. Laser as a weapon against humans has been this study´s main interest. Not only designated systems pose a threat but also simpler systems can be used in a malicious way. Systems such as, laser range finders or simple laser flash lights, can be used to harm peoples vision.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182