Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förslag till modell för resursavvägning mellan projekt inom det elektromagnetiska området. Version 2.

Förslag till modell för resursavvägning mellan projekt inom det elektromagnetiska området. Version 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran, Wiss Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0666--SE)
Nyckelord avvägning, forskningsstege, elektromagnetiska vapen, och skydd, projektavvägning, balancing resources, research ladder, electromagnetic weapons, and protection, balancing of projects, Försvarsanalys
Sammanfattning Rapporten presenterar ett förslag till modell för resursavvägning mellan olika projekt och projektförslag inom området "Elektromagnetiska vapen och skydd". Centrala delar i modellen är nollbasbudgetering kopplat till en s.k. forskningsstege, identifiering av påverkansfaktorer samt från statistiska och beslutsteoretiska avvägningsmatriser.
Abstract The authors propose a model for allocation of funds between existing and proposed projects within the research field named "Electromagnetic weapons and protection". Central parts in the model are zero-base budgeting connected to a so called "research ladder", identification of influence factors and matricers used in statistics and decision theory.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182