Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anonymous Communication over the internet. Articles from a Workshop in Stockholm 2001.

Anonymous Communication over the internet. Articles from a Workshop in Stockholm 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ritchey Tom
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0675--SE)
Nyckelord anonym, kommunikation, Internätet, anonymous communication, Internet, privacy, Försvarsanalys
Sammanfattning Rapporten presenterar fyra artiklar från ett antal seminarier om anonym kommunikation över internätet, som hölls i Stockholm av FOI under 2002. Artiklarna behandlar fyra olika områden: en allmän socialhistorisk överblick; en diskussion om en regleringstaxonomi; informationstekniska aspekter av anonym kommunikation; och en diskussion om olika sätt att hantera utvecklingen av anonym kommunikation.
Abstract The articles presented here resulted from a series of informal workshops held by FOI -- the Swedish Defence Research Agency -- during 2001 concerning anonymous communication and the Internet. Four areas are covered: a general, social-historical background; an IT-technical perspective; and certain aspects of the management of anonymous communication.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182