Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A non-isotropic Potts model for resource allocation.

A non-isotropic Potts model for resource allocation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bengtsson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0676--SE)
Nyckelord simulerad termalisering, klustring, Pottsspinn, resursallokering, medelfältsteori, sensorhantering, simulated annealing, clustering, Potts spins, resource allocation, mean field theory, sensor management
Sammanfattning En Pottsmodell med en icke-isotropisk växelverkan används för att lösa problemet med att allokera ett antal dynamiska objekt till ett antal fasta positioner. Allokeringen sker på ett sätt, som optimerar en till problemet given funktion. En medelfältsapproximation används för att reducera beräkningstiderna. Metoden kan exempelvis användas i avancerade sensortillämpningar.
Abstract An allocation problem consisting of a number of dynamic objects to be placed on a number of fixed positions so that an a priori known quantity is optimized, is solved using a Potts model with anisotropic interactions. A mean field approximation is used to reduce simulation times.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182