Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användbarhetsutvärdering av FUM SLB med avseende på tidskritisk ledning.

Användbarhetsutvärdering av FUM SLB med avseende på tidskritisk ledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fransson Johan, Albinsson Pär-Anders, Stjernberger Johan, Axelsson Markus
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0677--SE)
Nyckelord FUM SLB, användbarhet, utvärdering, usability, evaluation
Sammanfattning Stridsledningssystemet SLB har använts under övningar sen 1999 och har utvecklats kontinuerligt. Som en del i denna utveckling har data samlats in för att analysera och utvärdera hur systemet fungerar. Denna rapport tar upp tre försök där enkäter för utvärdering av uppfattande av systemet, loggning av interaktion med systemet och insamling av radiokommunikation försöker ge en bild av systemet och dess fortsatta utveckling. Från enkäterna kommer resultat som bl a pekar på att rätt funktionalitet och snabbhet är de viktigaste aspekterna, före grafisk utformning och lättlärdhet vilket ger en generell och grundläggande viktig riktning för vidare designbeslut. Interaktionsloggarna pekar på förbättringsmöjligheter för karthantering och att stora variationer finns bland användarna av systemet. Detta är också viktiga aspekter att ta hänsyn till i fortsatt utveckling. Analysen av kommunikationen ger en bild av informationsflöde och -behov. Vktiga resultat här är att hitta vilken information som systemet kan underlätta att hantera och vilka delfunktioner som systemet måste innehålla som är anpassade utifrån specifika informationsbehov.
Abstract The command and control support system SLB has been used in exercises since 1999 while continuously under development. As a part of this development, data has been collected to evaluate the usefulness of the system. This report brings up three exercises where analysis of questionnaires for subjective evaluation, logging of system interaction and radio communication data collection try to give a picture of the system and its continuing development. Results from the subjective reports suggest for example that correct functionality and speed are aspects considered more important than graphic design and learnability, which gives a general and fundamentally important guideline for future design decisions. Interaction logs suggest possible areas for improvement including navigation issues in the map part of the system, and that there are great differences between users of the system. Analysis of the collected communication data provides a picture of the information flow and needs. Important results here are to show what information that the system should give support to handle and what sub functions the system has to comprise considering specific information needs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182