Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Parameter uncertainty in an air defence missile model: A sensivity analysis study.

Parameter uncertainty in an air defence missile model: A sensivity analysis study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eliasson Peter, Fokas Antonios, Forssell Lars, Skoogh Daniel
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0678--SE)
Nyckelord Känslighetsanalys, robotmodell, modellering, simulering, sensitivity analysis, missile model, modelling, simulation
Sammanfattning Denna studie har utförts inom projektet Teknisk Hotsystemanalys. Huvudsyftet med denna studie har varit att preliminärt undersöka möjliga metoder baserade på känslighetsanalys, i syfte att stödja modellutveckling, analys och användning. Känslighetsanalys kan användas för att öka en modells tillförlitlighet och prediktering samt att vara ett kraftfullt integrerat hjälpmedel för modellutveckling och utförandeutvärdering. I denna rapport betonas metoder som har potential att analysera känsligheten av dynamiska system. I syfte att utvärdera de föreslagna metoderna inom känslighetsanalys har ett fall definierats. I denna studie har en förenklad modell av en tredimensionell (3-D) luftvärnsrobotmodell valts. För att definiera det med känslighetsanalys studerade fallet, har modellparametrar och utsignaler studerats. Lokala och globala känslighetsanalysmetoder har tillämpats på luftvärnsrobotmodellen och den övergripande slutsatsen av studien var att känslighetsanalys har en stor potential att vara ett användbart verktyg för att utvärdera modeller vad gäller parametrisk osäkerhetspåverkan av ett robotsystems utsignaler. Resultat från dessa känslighetsanalyser presenteras i denna rapport.
Abstract The study was conducted within the project Technical Threat Systems Analysis. The main purpose of this study has been to make a preliminary investigation of potential methods based on Sensitivity Analysis (SA), in order to be a support in the process of model development, analysis and use. SA is used to increase the confidence in the model and its predictions and provide a powerful tool in an integrated approach for model development and performance evaluation. In this report we emphasise methods that have potential to analyse the sensitivity of dynamical systems and in order to evaluate the proposed SA methods a case study was defined. The chosen case for this study was a simplified model of a 3-dimensional (3-D) Surface to Air Missile (SAM) against an aerial target. In order to define the case to be studied by different SA methods, a set of model parameters and output signals were selected and studied. Local and global SA methods have been applied on the SAM model and the overall conclusion of this study was that SA has a strong potential to be a useful tool in evaluating a model in terms of how parametric uncertainties affect the output of missile analysis systems. Results from these SA methods are presented in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182