Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorgenererade styrkor - Metoder och möjligheter.

Datorgenererade styrkor - Metoder och möjligheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Castor Martin, Wallin Niklas, Nilsson Sten-Åke, Moradi Farshad
Ort: Stockholm
Sidor: 77
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0688--SE)
Nyckelord M&S, CGF, datorgenererade styrkor, simulering, kognitiv modellering, HBR, arkitekturer, MSI, M&S, CGF, computer generated forces, simulation, cognitive modelling, architectures, human factors
Sammanfattning Modellering och simulering (M&S) är ett kraftfullt verktyg som används för att stödja utveckling av framtida militära koncept och system såväl som till att förbättra träning och användning av befintliga styrkor och utrustningar, samt att i förväg analysera militära operationer i nya miljöer. Det finns ett antal teknologier som har stor betydelse för resultatet när man utnyttjar simuleringar för militära ändamål. Datorgenererade styrkor (Computer Generated Forces, CGF) är en sådan teknologi. CGF erbjuder representationer av militära enheter på olika aggregationsnivåer, och användes alltmer för att befolka distribuerade simuleringar. Försvarsmakten har behov av mer realistiska modeller av mänskliga operatörer i sina simuleringar. FOI har sedan 2001 i uppdrag att genomföra studier inom området. Syftet med projektet är att skapa en grund för utveckling av CGF och att bygga upp ett komponentbaserat bibliotek med representativa kognitiva och beteendevetenskapliga modeller av operatörer vilka kan användas i olika simuleringsmiljöer. Denna rapport är en beskrivning av det arbete som utfördes under 2001 och 2002. Arbetet handlade dels om att inventera marknaden vad gäller arkitekturer och verktyg och att utvärdera ett par olika arkitekturer genom att utveckla enkla modeller av flygförare. Under 2002 har arbetet också fortsatt med utveckling av flera prototyper, design av struktur och gränssnitt hos modellkomponenter samt en påbörjad uppbyggnad av komponentbaserade bibliotek. Slutsatser och projektets planer för fortsatt arbete redovisas också i rapporten.
Abstract Modelling and Simulation, M&S, is a powerful tool that is used to support development of military concepts as well as training, studies and analysis of military operations in different environments. There are a number of important technologies that can be applied to military simulations. Computer Generated Forces, CGF, is one such technology. CGF are used as Human Behavior Representations, HBR, of individuals or groups as operators or commanders in military simulations. Defence driven M&S is demanding more realistic HBR models in simulations. To confront the growing need of such models, the Swedish Armed Forces has sponsored a study of CGF development since 2001, conducted at FOI. The main purpose of the project is to construct a framework to support CGF development and to maintain a component based library of HBR models to be used in existing and future simulations. This report describes the following activities performed during 2001 through 2002: - Evaluations of existing architectures and tools to produce HBR models. - Five prototype descriptions. - Proposals for interface design to produce "plug´n´play" compatibility with different simulations systems. - Proposals for a consistent praxis of developing CGF. - Some words of how to incorporate experimental data into HBR models. - VV&A considerations. - Future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182