Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SigmaQL - Ett beslutsstöd för måligenkänning i en multisensormiljö.

SigmaQL - Ett beslutsstöd för måligenkänning i en multisensormiljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jungert Erland, Grönwall Christina, Horney Tobias, Folkesson Martin, Fransson Jörgen, Ahlberg Jörgen, Silvervarg Karin, Lantz Fredrik, Klasén Lena, Ulvklo Morgan
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0692--SE)
Nyckelord frågespråk, beslutsstöd, måligenkänning, multisensordatafusion, ontologi, digital terräng modell, laserradar, IR, CCD, diskriminativa metoder, generativa metoder, bildbehandling, särdragsextrahering, query language, decision support, target recognition, multisensor data fusion, ontology, digital terrain model, laser radar, discriminative methods, generative methods, image processing, feature extraction
Sammanfattning SQL är ett frågespråk för måligenkänning, som innefattar metoder för sensordatafusion i en miljö av multipla sensordatakällor. Detta frågespråk är avsett att användas som ett beslutsstödshjälpmedel integrerat med ett ledningssystem. Aktuella sensorer kan vara placerade på olika plattformar och olika typer av sensorer kan användas. För närvarande hanteras tre olika typer av sensorer nämligen, laserradar, IR- och CCD-kamera. Frågespråket har utformats för att medge en enkel användarinteraktion, där användarna utformar frågor på ett sensoroberoende sätt. Detta medför att användaren kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter utan att ha någon djupare kunskap om sensorteknik eller tolkning av sensordata. Ett annat syfte med frågespråket är att ge stöd för situationsanalys och bidra till stöd för generering av aktuella lägesbilder. Beslutstödssystemet omfattar förutom frågespråket fyra delar för sensordataanalys, datafusionsprocess, terrängmodellering och situationsanalys. Dessa delar och statusläget för den demonstrator som byggs, beskrivs i denna rapport. Beslutsstödssystemet byggs med en arkitektur som möjliggör skalbarhet, vilket är väsentligt i en nätverksbaserad miljö. För att hantera den varierande sensoruppsättningen används en arkitektur som dessutom är sensor- och sensordataoberoende. Systemet kommer att kunna användas i ett antal viktiga militära tillämpningar såsom underrättelsetjänst, spaning, övervakning samt andra tillämpningar där stöd för situationsanalys krävs.
Abstract SQL is a query language for target recognition designed for an environment of multiple sensor data sources where sensor data fusion plays an important role. The main purpose of this query language is to use it as a decision support tool integrated into a command and control system. Currently, the attached sensors are laser-radar, IR-camera and CCD-camera. The sensors can be attached to various types of platforms. The query language is designed for simple user interaction where the queries are applied in a sensor in sensor data independent way. The consequence of this is that the end-users are allowed to apply their queries without any concern for sensor technology or how sensor data are analyzed, i.e. they just need to focus their attention on their primary work. A further purpose of the query language is to give support to situation analysis and contribute to the generation of a consistent operational picture (COP). The decision support system can be subdivided into five separate parts, i.e. the query language, and four modules for respectively sensor data analysis, multisensor data fusion, terrain modelling and situation analysis. These modules and the status of the demonstrator subject to implementation are described in this report. The decision support system is based on an architecture that allows scalability, which is an essential aspect for network-based environments. To properly handle varying sets of sensors the architecture is designed to be sensor and sensor data independent; this is controlled by an ontological knowledge-base. Finally, the system will be possible to used in intelligence, reconnaissance, surveillance and other applications where support for situation analysis is required.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182