Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digitala gruppantenner - DGA slutrapport.

Digitala gruppantenner - DGA slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nelander Anders, Alm Anders, Boman Tomas, Ferrer Isabel, Grahn Per, Gustafsson Andreas, Malmqvist Robert, Strömberg Dan, Svedin Jan
Ort: Linköping
Sidor: 70
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0693--SE)
Nyckelord radar, MMIC, mottagare, array, signalbehandling, datafusion, receiver, antenna, signal processing, data fusion
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar fyra års studier av teknik för digitala gruppantenner (DGA) vid FOI. Studierna Digital gruppantenn och senare Gruppantennteknik startade 1998 som en fortsättning av det tidigare programmet Antennintegrerad mikrovågsteknik (AIMT) som genomfördes i samarbete mellan dåvarande FOA och EMW AIMT studierna gav som resultat bland annat en experimentell digital gruppantenn på S-bandet Digital gruppantennteknik och den experimentella digitala gruppantennen har studerats och utvecklats vidare samt använts vid mätningar och utvärderingar för radartillämpningar. Vidare har gruppantennteknik inom millimetervågsområdet studerats. DGA studierna har utvecklat den digitala gruppantenntekniken ytterligare genom nya idéer till användning i nätverk och ledningssystem. Olika metoder för styrning, fusion och optimering av radarsystem med digitala gruppantenner har tagits fram. Mätningar med den tidigare utvecklade experimentella digitala gruppantennen har gett nya kunskaper om möjligheter och användning av digital lobformning för olika funktioner. Utveckling av digital gruppantennteknik och mikrovågsmoduler har gett nya kunskaper om design och konstruktion av digitala gruppantenner. Olika typer av byggsätt och kretsteknik har studerats för att utveckla digitala gruppantenner.
Abstract This report summarizes four years studies of technologies for digital array antennas (DGA) at FOI. The studies Digital Array Antenna and later Array Antenna Technology started in 1998 as a continuation of the earlier program Antenna Integrated Microwave Technology (AIMT) that was carried out in cooperation between then FOA and Ericsson Microwave Systems AB (EMW). The AIMT program gave as a result an experimental digital array antenna at S-band. Digital array antenna technology and the experimental array antenna have been studied and developed further for use in radar measurements and technology evaluations. Array antenna technology for millimetre waves has also been studied and developed. The DGA program has developed the digital array antenna technology for new concepts in radar networks and command and control systems. Different methods for control, fusion and optimisation have been developed for digital array antenna radar systems. Measurements with the experimental digital array antenna have given new insights into digital beamforming for different functions. Developments of array antenna technologies and microwave MMIC modules have given new experiences in design of digital array antennas. Different types of circuit design have been studied to develop digital array antennas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182