Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aero-optical and plume effects in airborne laser countermeasure applications.

Aero-optical and plume effects in airborne laser countermeasure applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sjöqvist Lars, Steinvall Ove
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0700--SE)
Nyckelord aero-optik, avgasplym, turbulens, dircm, laser, strålutbredning, aero-optics, plume, turbulence, DIRCM, beam propagation
Sammanfattning I flygburna laserbaserade motmedelstillämpningar (DIRCM) måste flera störningskällor som påverkar systemprestanda beaktas. Huvudsyftet med ett DIRCM-system är att optimera intensiteten från lasern på målet (robot) under en viss tid tills verkansverifiering kan bekräftas. Störningar som plattformsvibrationer, aero-optiska effekter, plymer från jetmotorer och kraftig turbulens kan allvarligt försämra systemprestanda. I den här rapporten har kraftiga störningar som är relevanta för prestanda hos ett DIRCM-system undersökts. De viktigaste aero-optiska effekterna inkluderar turbulenta skikt som uppstår kring plattformen, kompressibla luftströmmar och shockfenomen. Bidrag från dessa fenomen till laserstrålens kvalité har uppskattats med enkla modeller och experimentella data. Experimentella resultat och modeller för avgasplymer, relevanta för tillämpningar som inkluderar snabba jetflygplan, har studerats. Beräkningar för att uppskatta följningsnoggrannhet och stråloptimering i olika turbulenssituationer presenteras i rapporten.
Abstract In airborne laser countermeasure applications (DIRCM) several sources of perturbations, which affect the performance of the system, need to be considered. The main task of a DIRCM system is to optimise the laser irradiance at the target (missile) for a certain time until break-lock can be verified. Perturbations such as: platform-induced jitter, aero-optical effects, jet engine exhaust plumes and strong turbulence may severely degrade the performance. In this report strong perturbations relevant for DIRCM applications have been reviewed. The most important aero-optical effects include turbulent boundary and shear layers, inviscid flow and shocks. Contributions from these effects to the laser beam quality have been estimated using simple models and experimental data. Experimental data and models available on plume effects, relevant for fast jet installations, have been reviewed. Calculations aiming to estimate the tracking performance and beam optimisation in different turbulence situations are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182