Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hermes II, Prototypdesign.

Hermes II, Prototypdesign. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Steen David
Ort: Linköping
Sidor: 192
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0701--SE)
Nyckelord nbf, routing, mobilt nätverk, ad hoc, flooding, mobile network
Sammanfattning Hermes II (HEteRogen Meddelandedistribution för EW-System) är tänkt att knyta samman enheterna i ett distribuerat signalspanings- och störsystem, med hjälp av de befintliga kommunikationssystem som finns tillgängliga vid varje tillfälle, och på så vis skapa ett nätverk som tillhandahåller den kommunikationskapacitet som är nödvändig mellan de olika enheterna. Rapporten behandlar två grundläggande problem: Distribution av information i nätverket, och upprätthållande av nätverket. Flooding pekas ut som ett lämpligt distributionsprotokoll, men ingen konkret lösning på hur nätverket kan upprätthållas har hittats. Dessutom presenteras en arkitektur för systemet, och en prototyp som utvecklats inom denna arkitektur.
Abstract Hermes II (HEteRogeneous Message distribution for EW-Systems) aims to connect the units in a distributed electronic warfare system, using the in-place communication systems that are available at any instant, and thus creating a network that provides the communication capacity that the units require. The report considers two problems: The distribution of information in the network, and the maintenance of the connectivity of the network. Flooding is found to be a suitable information distribution protocol. No solution is found to the problem of maintaining the connectivity, but some of the points that need to be considered are discussed. Additionally a software architecture for Hermes II, and a prototype built on this architecture is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182