Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ymer användarhandledning.

Ymer användarhandledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dahlbäck Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0702--SE)
Nyckelord signalbehandling, computing
Sammanfattning Inom projektet "Störning av sambandssystem" har Tarax-ideerna tagits fram. Tarax är i huvudsak avsett för Störning, men har visat sig ha en betydligt större potential. Varje Taraxenhet sänder bl a in uppgifter om signalstyrkor på alla radiosignaler den hittar. Detta har initiliserat ideen om att även använda utrustningen för att detektera och lokalisera radiostationer som kommer in i det område där Taraxenheterna har placerats ut. En metod för att lokalisera och följa radiostationer som sänder inom en given bevakad yta har tagits fram. Informationen tappas ur systemet och förs över via socket till Ymerprogrammet som använder värdena för att på en karta ange den troliga positionen för sändande radiostationer. Rapporten är en användarhandledning för detta program, som körs under Windows XP.
Abstract Within the project "Communication Jamming" the ideas of Tarax have been developed. The Tarax system are mostly dealing with jamming but there are much more capabilities. This user guide tells how to use another capability in with the system will catch and follow radio signals within the systems active area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182