Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältförsök med akustiska och seismiska givare för fordonsdetektion.

Fältförsök med akustiska och seismiska givare för fordonsdetektion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Habberstad Hans, Kullander Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0703--SE)
Nyckelord akustik, seismologi, marksensor, mikrofin, geofon, accelerometer, accoustics, seismology, ground sensor, microphone, geophone, accelerometer
Sammanfattning I juni 2002 genomfördes inledande fältförsök inom ramen för projektet "Interaktiva adapativa marksensornät" (IAM). Häri redovisas hur försöken gick till och vilken utrustning som användes samt kortfattat några exempel på hur insamlad mätdata kommer att användas. Mätningarna syftade till att samla in akustiska och seismiska signaler av hög kvalitet uppmätta vid passager av olika militära fordon kring sensorerna.
Abstract Initial field tests within the FOI project Interactive Adaptive Ground Sensor Networks (IAM) were undertaken in June 2002. We report here how the tests were performed and what equipment that was used. Furthermore, some examples of how the acquired data will be used are given. The aim of the measurements was to collect high quality acoustical and seismological data measured during the passage of various kinds of military vehicles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182