Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Environment assessment for underwater sensors in the Stockholm archipelago. Part 1 - Inversion of hydroacoustic sub-bottom parameters.

Environment assessment for underwater sensors in the Stockholm archipelago. Part 1 - Inversion of hydroacoustic sub-bottom parameters. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Abrahamsson Leif, Andersson Brodd Leif, Karasalo Ilkka, Sigray Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0706--SE)
Nyckelord Hydroakustik, inversion, bottenparametrar, Rickerpuls, hydroacoustics, inversion, sub-bottom, parameters, Ricker pulse
Sammanfattning Rapporten innehåller en inversionsanalys av mätdata från ett fältförsök i augusti 2002 i Stockholms södra skärgård. Syftet med försöket var att bestämma densitet, hastighet och absorption i bottensedimenten. Både sändare och mottagare placerades på botten med ett inbördes avstånd av 13,2, 23,1 och 45,0 m. De utsända signalerna var Rickerpulser med centerfrekvenserna 0,5, 1, 2 och 4 kHz. Inversionen bygger på gångtidsanalys av ekon från reflekterande gränsytor mellan sediment. Denna analys gav följande resultat. Berggrunden ligger på ett djup av 17,3 m från sjöbotten. Ovanför denna finns två sediment med medelhastigheterna 1425 och 1664 m/s samt tjocklekarna 6,6 och 10,7 m. Densitet och absorption i det översta skiktet uppskattades till 1500 kg/m3 och 0,15 dB/? och i det undre till 1700 kg/m3 och 0.1 dB/?.
Abstract This report contains an inversion analysis of data recordings from a field trial in August 2002 in the Stockholm archipelago. The purpose of the experiment was to determine density, velocity and absorption of the seabed. Both the transmitter and the receiver were deployed on the seabottom with a separation distance of 13.2, 23.1 and 45.0 m. The emitted signals were Ricker pulses centered at the frequencies 0.5, 1, 2 and 4 kHz. The inversion is based on travel time analysis of echoes from the sediment interfaces. This analysis gave the following results. The depth to the bedrock is 17.3 m from the seabottom. It is covered by two sediments with the mean velocities 1425 and 1664 m/s and thicknesses 6.6 and 10.7 m. The density and absorption of the top sediment was estimated to 1500 kg/m3 and 0.15 dB/? and in the deep one to 1700 kg/m3 and 0.1 dB/?.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182