Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EwSim - Electronic warfare real time simulation in the visual and infrared wavelength range.

EwSim - Electronic warfare real time simulation in the visual and infrared wavelength range. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hedberg Carl, Tydén Lars, Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 56
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0709--SE)
Nyckelord telekrig, simulering, visuell, infraröd, electronic warfare, simulation, visual, infrared
Sammanfattning Ett ramverk, EwSim, för telekrigduellsimuleringar, i det visuella/infraröda våglängdsområdet har tagits fram och beskrivs i rapporten. EwSim baseras på den kommersiella produkten Vega, med en plug-in, SensorVision, för att skapa infraröda bilder (en plug-in för sensorprestanda, SensorWorks, kan också användas). För att erhålla kapacitet för telekrigsimulering har flera egenutvecklade moduler tagits fram. EwSim har kapacitet för simuleringar i realtid (eller nära realtid) vilket gör det möjligt att utöka användningsområdet av modulerna till träningssimulatorer. Denna rapport är en teknisk beskrivning av EWSim.
Abstract A framework, EwSim, for electronic warfare duel simulations, in the visual/infrared wavelength range has been developed and is described in the report. EwSim is based on the commercial product, Vega, with the plug-in for infrared imagery, SensorVision (the plug-in SensorWorks can also be used for sensor performance). Several in-house modules have been adapted to this framework in order to get EW-simulation capabilities. EwSim has real time (or close to real time) simulation capacity which means that it is possible to extend the use of the framework to include EW training of military personnel. This document gives a technical description of EwSim.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182