Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med RSV mot betong och skiktade täckningar.

Försök med RSV mot betong och skiktade täckningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl, Karlsson Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0711--SE)
Nyckelord RSV, försök, betong, skiktad täckning, fortifikation, Shaped charges, tests, concrete, layered covering, fortification
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av FM HKV genomfört försök med RSV (riktad sprängverkan) mot material och materialkombinationer, som ingår i täckningar till fortifikatoriskt skyddade anläggningar i mark. Vid försöken studerades effekten av RSV mot betong och skiktade täckningar. I rapporten redovisas ett preliminärt förslag på modell för inträngning av RSV i singel och betong. Dessutom redovisas ett preliminärt förslag på modell för inträngning av RSV i skiktade täckningar. Avslutningsvis redovisas förslag på fortsatt arbete, där man bör göra ytterligare jämförande analyser mellan resultat från tidigare respektive kommande försök och föreslagna modeller, med inriktning på att verifiera och ytterligare utveckla föreslagna modeller för inträngning av RSV i material och materialkombinationer som ingår i skyddstäckningar.
Abstract Under contract to the Headquarters of the Swedish Armed Forces, the Swedish Defence Research Agency, FOI, has made tests where materials and combinations of materials, which are part of the covering of fortifications in ground, were exposed to shaped charges. At the tests concrete and layered coverings were exposed to different shaped charges. A preliminary proposal of a model for penetration of shaped charges in concrete and gravel is given in the report. Furthermore, a preliminary proposal of a model for penetration of shaped charges in layered coverings is given. Finally, proposals are made for further work, where more comparison should be made between results from earlier and future tests and the proposed models, with the purpose to verify and further develop the proposed models for penetration of shaped charges in materials and combinations of materials, which are part of the protective covering of fortifications in ground.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182