Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av atmosfärsturbulens vid småmålsdetektion.

Inverkan av atmosfärsturbulens vid småmålsdetektion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Renhorn Ingmar, Svensson Tomas, Karlsson Göran, Cronström Staffan
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0715--SE)
Nyckelord turbulens, små mål, detektion, turbulence, small targets, detection
Sammanfattning Inverkan av atmosfärsturbulens på detektionssannolikheten för punktmål och små inkoherenta mål över längre horisontella siktsträckor undersökes i de infraröda våglängdsintervallen. Användbara parameteruttryck utvecklas som beskriver källans och mottagarens storlek. Dessa uttryck vidareutvecklas till att även beskriva gaussiskt viktade aperturfunktioner för källor och mottagare som därmed medger avståndsviktade analytiska lösningar. Fyra band undersökes i våglängdsområdet 1.5 till 5.2 µm tillsammans med aktuellt Cn2 mätt med en scintillometer. Inverkan av väderparametrar på turbulensnivån diskuteras även. Resultaten kan användas för analys av detektionssannolikheter för små mål.
Abstract Impact of atmospheric scintillation on detection probabilities for pointtarget and small targets at large ranges are studied in the infrared wavelength region. Useful parameters are developed that describes the size of the source and the receiver. Introducing Gaussian weights of the source and sensor aperture functions, analytical functions can be obtained for the rangeweighted variance. Four bands are being considered in the wavelength region 1.5 till 5.2 µm together with Cn2 measured from a scintillometer. Impact of weather parameters on the level of turbulence is also discussed. The results can be used in the analyses of detection probabilities of small targets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182