Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande studie av möjligheterna att bekämpa stridsdelar till ballistiska robotar.

Inledande studie av möjligheterna att bekämpa stridsdelar till ballistiska robotar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Holmberg Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0729--SE)
Nyckelord ballistisk robot, stridsdel, slutballistik, NBC-stridsdel, KE-stridsdel, ballistic missile, warhead, terminal ballistics, NBC-warhead, KE-warhead
Sammanfattning Hotet från ballistiska robotar ökar och ett särskilt allvarligt hot är ballistiska robotar försedda med BC-stridsdelar. I denna rapport redogörs kortfattat för öppna data för hotmissiler och stridsdelar till dessa samt försvarssystem mot dessa hot. Möjligheterna att slutballistiskt bekämpa stridsdelar till ballistiska robotar diskuteras. Detta gäller särskilt hotstridsdelar av BC-typ. Det börjar nu komma fram luftvärnssystem som har möjlighet att bekämpa ballistiska robotar i sen banfas eller i återinträdesfasen genom direktträff eller nära träff i kombination med avancerade KE-stridsdelar. Utformning och prestandakrav på sådana stridsdelar diskuteras. En genomgång görs av de kunskapsluckor som finns på sluballistikområdet när det gäller KE-stridsdelar mot dessa hot. De resurser som finns på FOI för att kunna studera dessa förlopp redovisas och tänkbara samarbetspartners diskuteras.
Abstract The threat of attacks from ballistic missiles is steadily increasing and a particularly ominous threat is ballistic missiles with BC-warheads. In this report, a short review is made of unclassified data on possible threat missiles and different types of warheads that can be used on these missiles. Possible defence systems against these threats are also discussed, especially terminal defence ant-missile weapons defeating the threat warheads by direct hit or near-miss in combination with advanced KE-warheads. The design of and the demands that should be put on such a warhead are discussed from a principal point of view. A survey of terminal ballistic studies that should be carried out in this context is made as well as a survey of the resources available at FOI to carry out such studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182