Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledning och styrning av samverkande robotar - Slutrapport.

Ledning och styrning av samverkande robotar - Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alvå Peter, Andersson Folke, Steinvall Ove
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0734--SE)
Nyckelord Robotsystem, scenarier, autonomitet, samordnad styrning, ledning, nätverk, simulering, missile systems, scenarios, autonomy, co-operative control, command & control, network, simulation
Sammanfattning Ett system av flygande robotar där robotarna kan utbyta information med varandra öppnar för nya möjligheter, till exempel samverkan för att underlätta målidentifiering och målval. Robotsystemets förmåga ökar ytterligare om det dessutom kan kommunicera med ett yttre ledningsnätverk. Rapporten beskriver spelkort för ett attackrobotsystem med laser- och radiolänk för informationsutbyte och för ett UAV-system med möjlighet att samverka med robotsystemet. I ett scenario visas hur attackrobotar och UAV-systemets samordningseffekter kan utnyttjas för att uppnå taktiska fördelar. Forskningsaspekter kring autonoma styrsystem för samverkande robotar behandlas också. Ett samverkande robotsystem torde vara ett effektivt vapen mot rörliga mål på det framtida slagfältet, speciellt om spaningsUAVer, attackrobotar samt ledningsnätverk kan utbyta relevant underrättelse- och mållägesinformation under såväl sök- som anfallsfas.
Abstract The report gives an example of a collaborating missile system and a UAV-system and shows how these can be used to obtain better system performance in tactical situations. The report contains a brief abstract of the current research in the guidance field. A collaborating missiles system shows good potential against moving targets, particularly if the missiles can interact with the C3I system during the attack.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182