Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signal processing for acoustic communications in underwater channels using quadrature amplitude modulation.

Signal processing for acoustic communications in underwater channels using quadrature amplitude modulation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Bernt, Olofsson Niten, Sangfelt Erland, Öbeg Tommy
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0736--SE)
Nyckelord Undervattenskommunikation, beslutsåterkopplad utjämnare, QAM, impulssvar, flervägsutbredning, underwater communication, decision feedback equaliser, QAM, impulse response, multipath
Sammanfattning Marinen behöver utveckla nya kommunikationslänkar under vattnet för anpassning av undervattenssystemen till ett nätverksbaserat försvar. Det är viktigt att ubåtar, fartyg och obemannade farkoster får samband som gör dem tillgängliga för kommunikation under operativa förhållanden. Flera metoder som exempelvis akustik, elektromagnetik och laser är tänkbara. Av dessa betraktar vi akustisk undervattenskommunikation som den generellt sett mest användbara. Vi argumenterar för att vi behöver akustiska kommunikationssystem som klarar datatakter av storleksordningen kbits · s-1 på avstånd över tiotals km. För detta ändamål utvecklar vi signalbehandlingsalgoritmer som utnyttjar bandbreddseffektiva modulationsmetoder av typen M-QAM, dvs. "quadrature amplitude modulation" med M symboler i symbolalfabetet. Flervägsutbredningen i kanalen distorderar den utsända signalen kraftigt, vilket leder till intersymbolinterferens (ISI). Denna kan omfatta tiotals, upp till hundratals symboler, och omöjliggör en direkt avkodning av meddelandet. För att minska ISI, dvs. reducera inverkan av flervägsutbredningen, utvecklar vi en adaptiv, beslutsåterkopplad utjämnaralgoritm och kopplar dess optimering till symbolsynkronisering och kompensering för Dopplereffekten. Detta arbete pågår och fler resultat kommer att avrapporteras vid ett senare tillfälle. Här ger vi preliminära resultat från simuleringar och analyser av exprimentella data. Vi har sänt 4-QAM öster om Gotland med datatakter upp till 8000 bits · s-1 på 14 km avstånd och avkodat dem med hjälp av utjämnaralgoritmerna utan fel. Ingen kanalkodning användes vilket lämnar utrymme för förbättringar.
Abstract In order to meet the requirements of a net centric warfare concept for the defence, the Swedish navy needs to develop new methods and systems for underwater communication. It is mandatory that important platforms like submarines, ships and unmanned or autonomous underwater vehicles (UUV), acquire links making them accessible nodes in the network as well as allowing them to co-operate. Several types of links can be exploited, e.g. electromagnetic, acoustic, and laser, among which the acoustic link could be regarded as the generally most usable one for underwater communications. We advocate that we need to explore systems for acoustic underwater communication that have the potential of transferring data at rates of the order kbits per second over distances of at least tenths of kilometers. To this end we develop signal processing algorithms designed for acoustic underwater communication using bandwidth efficient modulation schemes such as quadrature amplitude modulation having M symbols or signal waveforms, M-QAM. The channel severely distorts the signals due to multi-path propagation which results in intersymbol interference (ISI) affecting tens or sometimes hundreds of symbols. We describe the design of an adaptive decision-directed feedback equaliser (DFE) which can reduce the ISI and make the message decodable. We also treat the problems of symbol synchronisation and compensation for the Doppler effect. This work is in progress and more results will be presented in a forthcoming report. Here we give preliminary results from an analysis of experimental data. Using 4-QAM transmissions in the Baltic Sea east of Gotland we could decode symbols without errors at data rates up to 8000 bits · s-1 at ranges of 14 km. No channel coding was used which leaves a marginal for improvements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182