Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användning av fysikalisk optik vid multipelreflektion för beräkning av radarmålarea.

Användning av fysikalisk optik vid multipelreflektion för beräkning av radarmålarea. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafsson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0737--SE)
Nyckelord PO-PO, geometrisk optik, fysikalisk optik, radarmålarea, dihedral, numerisk integration, geometrical optics, physical optics, RCS, dihedral, numerical integration
Sammanfattning Det har visat sig att fysikalisk optik (PO) i kombination med geometrisk optik (GO) har relativt stora begränsningar vad gäller beräkning av radarmålarea för objekt där interaktion mellan delytor uppkommer. En metod, PO-PO har därför utvecklats för att korrigera de fel som uppkommer när fysikalisk optik tillsammans med geometrisk optik används för att beräkna multipelreflektioner. Metoden har använts för beräkning av radarmålarea på en 100 graders dihedral. Resultaten visar på god överensstämmelse med momentmetodresultat för vertikal polarisation vilket gör metoden användbar för beräkning av radarmålarea.
Abstract It has been shown that PO in combination with GO has relatively large limitations when calculating RCS for objects where interactions occur between different parts of the object. A method, PO-PO has been developed to correct the errors occurring when using physical optics together with geometrical optics to calculate multiple reflections. The method has been used to calculate the RCS from a 100 degree dihedral. The results show good agreement with calculations made with the method of moments for vertical polarization which makes the method useful in calculating RCS.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182