Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prov i Kvarn med passiva och aktiva optroniska sensorsystem.

Prov i Kvarn med passiva och aktiva optroniska sensorsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svensson Thomas, Larsson Håkan, Klasén Lena, Henriksson Markus, Carlsson Tomas, Nedgårds Ingvar, Letalick Dietmar, Elmquist Magnus, Carlsson Göran, Cronström Staffan
Ort: Linköping
Sidor: 98
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0740--SE)
Nyckelord multisensor, multispektral avbildning, grindad avbildning, laser radar, vibrometri, väderparametrar, turbulensmodellering, multispectral imaging, gated viewing, vibrometry, atmosphere, turbulence modelling
Sammanfattning I det nätverksbaserade försvaret (NBF) kommer snabbt och effektivt utnyttjande av information att vara centralt. För att kunna klara algoritmutveckling krävs datainsamling i realistiska scenarier. Insamling av sådana data skedde i Kvarnområdet utanför Linköping den 2-3 maj år 2002, då en samregistrering mot en stridsvagn T72 med aktiva och passiva system genomfördes. Insamlade data kommer att användas för utvärdering av multisensorsystem och avser att visa den ökade förmåga som kan erhållas genom att kombinera multi/hyperspektrala system och laserradarsystem mot dolda och kamouflerade mål. Mätningen utgör underlag för att värdera aktiva och passiva systems förmåga att under varierade betingelser registrera mål och bakgrund i en scen. Parametrar som varierades var avståndet (150 m -1905 m), aspektvinkel, driftstatus (kall, varm, varm med motor igång) och ljusförhållande (registrering dag, kväll eller natt). Även vädret kom att ingå som en parameter eftersom det under de två mätdagama skiftade mellan soligt och klart väder till regn och dålig sikt. Medverkande system var en multispektral IR-kamera, en QWIP-kamera, Optech ILRIS-3D laserradar, ett vibrometri-system och ett försökssystem för grindad avbildning. Dessutom ingick system för positioneringsuppmätning (GPS och avståndsmätare), en väderstation för registrering av väderparametrar samt en scintillometer för registrering av atmosfärisk turbulens. Tidssynkronisering gjordes av samtliga ingående mätsystem. Turbulensnivån modellerades utifrån insamlade väderparametrar. Överenstämmelsen mellan modellerad turbulensnivå och med scintillometer uppmätt turbulensnivå var god.
Abstract Fast and efficient use of information is a key issue in a net centric defence. In order to develop algorithms, data collection in realistic scenes is required. Such data was collected during trials with passive and active sensors at Kvarn trial site in May 2-3, 2002. Several passive and active sensors were used in order to register a T72 tank that was chosen as target. The measurements will be used in the process of evaluating multisensor systems. The intention is to show enhanced sensor ability by the use of multi/hyperspectral system and laser radar system against occluded or camouflaged targets and background scenery at varying conditions. Furthermore, the purpose was to obtain information from multidimensional sensor system to be used for development and evaluation of algorithms based on signal- and image processing for detection and recognition. The parameters that were varied are the distance (150 m -1905 m), aspect angle, status of the engine of the tank (cold, hot, hot with the engine running) and lighting conditions (day, evening and night time registrations). The weather came to contribute as one parameter that is varies as the weather conditions shifted from sunny with clear sky, to rain and limited visual sight. The sensors that were used are a multispectral IR-camera, a QWIP-camera, an Optech ILRIS-3D laser radar, a vibrometry system and a system for gated viewing. Beside this, instruments for positioning of the sensors and the target, a weather station to register weather data and a scintillometer to measure the turbulence in the atmosphere, were used. The turbulence was modelled from collected weather parameters, which agreed well with the measured turbulence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182