Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av Air Mobility. Kapacitetsberäkningar för strategisk flygtransport och lufttankning.

Analys av Air Mobility. Kapacitetsberäkningar för strategisk flygtransport och lufttankning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wickberg Peter, Eriksson Tomas
Ort: Stockholm
Sidor: 92
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0741--SE)
Nyckelord air mobility, strategisk flygtransport, lufttankning, logistik, kapacitetsberäkning, kostnadseffektivitet, studiemetodik, modellering, optimering, simulering, strategic airlift, air transport, air-to-air refuelling, air refuelling, logistics, capacity, cost efficiency, study methodology, modelling, optimization, simulation, Försvarsanalys
Sammanfattning Begreppet air mobility består av flygtransport, luftankning och stödverksamhet. Rapportens tyngdpunkt ligger på flygtransport. Analyser och modeller av flygtransport måste ta hänsyn till flygplanen med besättningar, laster, flygfält och flygrutter, samt stödjande markresurser. Syfte kan vara att stödja försvarsplanering och studieverksamhet, operativ planering eller krisplanering. Fokus i detta fall är på studieverksamhet för framtida materielanskaffning på air mobility-området. Kapacitetsberäkning kan utföras med optimeringsmodeller, simuleringsmodeller eller beräkningsverktyg. Fem konkreta exempel har granskats: de amerikanska modellerna NRMO, ADANS och ACE samt studier genomförda av EU och FMV. För svensk del rekommenderas i detta fall att ett beräkningsverktyg används, eftersom de är relativt enkla att använda och ger en tillräckligt god noggrannhet. En Exelbaserad modell i enlighet med rekommendationen finns också implementerad i form av Transportflygkalkyl - TPK. Modellen finns bifogad rapporten på CD-ROM. Inom området Luftankning redovisas kunskapsinventering, förslag på beräkningsmetod och en jämförelse med plattformar baserade på militära transportflygplan och civila trafikflygplan, byggd på kapacitet och kostnadseffektivitet.
Abstract Air mobility consists of airlifts, air-to-air refuelling and air mobility support. The focus of this report is on airlift. Analysis and models of airlift must consider aircraft and crews, loads, airfields and routes, and ground support. Possible aims are support to defence planning and studies, operational planning or crisis planning. In this case, we focus on a Swedish study concerned with acquisition of future air mobility assets. Capacity can be analysed with optimization models, simulation models or simple calculation tools. Five examples have been reviewed: US models NRMO, ADANS and ACE, and studies by EU and Swedish FMV. Our recommendation is that a calculation tool be used, since they are relatively easy to use and provide enough accuracy in this case. An airlift capacity model - TPK - corresponding to the recommendation has been implemented in Excel, and is included with the report on a CD-ROM. For air-to-air refuelling, an overview of the area is presented together with a proposed analysis method and a comparison between platforms based on military airlifters and civilian airliners, with respect to capacity and cost efficency.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182