Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Introduction of liquid hydrogen-fuelled aircraft into the Swedish domestic air traffic.

Introduction of liquid hydrogen-fuelled aircraft into the Swedish domestic air traffic. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svensson Fredrik, Hasselrot Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0743--SE)
Nyckelord Trafiktillväxt, övergångscenaries, emissionsscenarier, flygplatsinfrastruktur och vätgasproduktion, traffic growth, transition scenarios, emission scenarios, airport infrastructure and hydrogen production
Sammanfattning I denna rapport studeras genomförbarheten med ett införande av vätgasdrivna flygplan i svensk inrikestrafik. Ett antal övergångsscenarier definieras och avgasutsläppen för dessa beräknas och presenteras i relation till utsläpp från en konventionell flygplanflotta. Nödvändiga förändringar på flygplats till följd av att ett nytt bränsle hanteras identifieras och studeras. Slutsatserna visar att flygplatser kommer att behöva byggas ut för att klara den ökande trafikvolymen, men att det är rimligt att byta till en flotta enbart driven av vätgas till år 2050 utan att flygbolagen belastas oskäligt. Flygplanslayouten kommer inte att behöva ändras då vätgas introduceras; de största förändringarna har att göra med tankningsproceduren. För att lite eller ingen vätgas skall produceras från fossila källor bör förnyelsebara energikällor utvecklas och byggas ut parallellt med att vätgasdriven flygtrafik introduceras.
Abstract In this report the practical feasibility of using hydrogen for civil aviation is evaluated by the compilation of a number of transition scenarios, which imply changing from a conventional fleet of aircraft to a LH2-fuelled fleet, over a certain time period. In order to accomplish this, SAS´s share of the Swedish domestic air traffic is investigated. Realistic transition scenarios are compiled, and the emissions related to these scenarios are estimated, and presented in relation to emissions of the conventional fleet. The fuel sources and infrastructure changes needed at the airport, and for distribution of the LH2 are identified and assessed. It may be concluded that an essential increase in airport capacity, at all airports, is required to cope with the increasing traffic demand. In all scenarios it is reasonable to change to a fleet powered with liquid hydrogen, solely, by 2050. The overall airport layout and procedures should not change, and the aircraft can be refuelled at gate positions exactly like conventionally fuelled aircraft. Largely, the required changes have to do with refuelling procedures. To make sure that no or very little fossil-based energy sources are used for the LH2 production, development and extension of renewable energy sources parallel to the introduction of cryoplanes is essential.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182