Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Industristrategier för en osäker framtid - scenarioplanering för försvarsindustri i Sverige.

Industristrategier för en osäker framtid - scenarioplanering för försvarsindustri i Sverige. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Axelson Mattias, Carlsen Henrik, Eriksson E Anders, Lindgren Fredrik, Lundmark Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 91
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0744--SE)
Nyckelord Sverige, försvarsindustri, scenarioplanering, scenarier, strategi, nätverksbaserat försvar (NBF), nätverksbaserade försvarslösningar, industripolitik/näringspolitik, Försvarsanalys
Sammanfattning Rapporten presenterar ett FOI-projekt som utvecklat scenarier och med hjälp av dessa genererat strategielement till stöd för vägval för försvarsindustri i Sverige. Tidsperspektivet var år 2020, och scenarioplanering användes som metod för att behandla strategiska frågor i ett så långt perspektiv. Fokusfrågan för projektet var Ska försvarsindustrin i Sverige fokusera på internationell expansion inom nätverksbaserade försvarslösningar? Fyra scenarier skapades för år 2020, styrt av två huvuddimensioner: genomslag för nätverksbaserat försvar (NBF) och marknadsstruktur. Baserat på dessa scenarier, presenteras robusta strategier mot år 2020 för att förbättra förutsättningarna för försvarsindustrin i Sverige. Olika strategielement presenteras och utvärderas för att skapa handlingsfrihet inför framtiden. De strategiförslag som presenteras i denna rapport innefattar bl.a. ökad integration med civila företag, utveckling av nya affärsmodeller, fördjupning av internationella samarbeten inom valda nischer samt portföljtänkande när det gäller framtidssatsningar. Rapporten presenterar ett FOI-projekt som utvecklat scenarier och med hjälp av dessa genererat strategielement till stöd för vägval för försvarsindustri i Sverige. Tidsperspektivet var år 2020, och scenarioplanering användes som metod för att behandla strategiska frågor i ett så långt perspektiv. Fokusfrågan för projektet var Ska försvarsindustrin i Sverige fokusera på internationell expansion inom nätverksbaserade försvarslösningar? Fyra scenarier skapades för år 2020, styrt av två huvuddimensioner: genomslag för nätverksbaserat försvar (NBF) och marknadsstruktur. Baserat på dessa scenarier, presenteras robusta strategier mot år 2020 för att förbättra förutsättningarna för försvarsindustrin i Sverige. Olika strategielement presenteras och värderas för att skapa handlingsfrihet inför framtiden. De strategiförslag som presenteras i denna rapport innefattar bl.a. ökad integration med civila företag, utveckling av nya affärsmodeller, fördjupning av internationella samarbeten inom valda nischer samt portföljtänkande när det gäller framtidssatsningar.
Abstract The report presents an FOI project that has developed scenarios, and with the help of these generated strategic elements that support choices for future paths for defence industry in Sweden. The time perspective was year 2020, and scenario planning was used as the method in order to approach strategic issues in such a long perspective. The focus question for the project was Should the defence industry in Sweden focus on international expansion within network-based defence solutions? Four scenarios were created for 2020, guided by two main dimensions: international impact of network-based defence solutions and market structure. Based on these scenarios, robust strategies towards the year 2020 for improving the conditions of the defence industry in Sweden are presented. Different strategic elements are presented and valued for creating future freedom of action. The strategic elements that are presented in this report include among other things increased integration with commercial companies, development of new business models, intensification of international collaborations in chosen niches and a portfolio approach regarding future ventures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182