Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Akut toxicitet av fyra explosivämnen, ADN, FOX-12, CL20 och FOX-7, på vattenloppa, Ceriodaphnia dubia, under inverkan av ultraviolett ljus, UV-A.

Akut toxicitet av fyra explosivämnen, ADN, FOX-12, CL20 och FOX-7, på vattenloppa, Ceriodaphnia dubia, under inverkan av ultraviolett ljus, UV-A. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglind Rune, Andersson Ann-Christin
Ort: Umeå
Sidor: 12
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0754--SE)
Nyckelord Explosivämnen, ADN, FOX-12, CL-20, FOX-7, akut toxicitet, UV-A
Sammanfattning De explosivämnen som idag används inom försvaret uppfyller i många fall inte moderna miljökrav med avseende på biologisk nedbrytbarhet och toxicitet. Intensiv forskning pågår för att ersätta dagens miljöfarliga explosivämnen med nya som är mindre miljöfarliga. Inom ramen för projektet "Metoder för Miljöriskbdömning" genomförs forskning för att i ett tidigt skede karakterisera nya explosivämnens ekotoxikologiska egenskaper. I denna undersökning har den inverkan ultraviolett ljus (UV-A) har på den akuta giftigheten på CL-20, FOX-7, FOX-12 och ADN undersökts. FOX-7 hade ingen akuttoxisk effekt vid den högsta testade koncentrationen, 83 mg/l, i kombination med eller utan belysning med UV-A. För CL-20, FOX-12 och ADN ökade den akuta toxiciteten efter 6 timmare belysning med UV-A.
Abstract Most explosives that are used today were developed during a time when environmental impacts were not considered. Today great efforts are put into the development of new explosives less hazardous to the environment. In this paper we present results from investigations of the influence of UV-A on the acute toxicity of four new explosives, FOX-7, CL20, FOX-12 and ADN in the water flea Ceriodaphnia dubia. The highest used concentration (83 mg/l) of FOX-7 was not acute toxic on its own or in combination with UV-A. The 48h EC50 values for CL-20, FOX-12 and ADN were 6.4, 61 and 463 mg/l, respectively. In combination with UV-A the toxicity was significantly enhanced for these three explosives. The influence of UV-A radiation on the effect-related properties of the explosives is of significant importance when assessing the impact that any chemicals may have on the biota.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182