Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of diffuse blastwave induced brain injury with magnetic resonance imaging.

Evaluation of diffuse blastwave induced brain injury with magnetic resonance imaging. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Risling Mårten, Sunesson Anders, Sköld M, Lai L-J, Abo M, Chen Z, Bjelke B
Ort: Umeå
Sidor: 7
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0756--SE)
Nyckelord Vapentraumatologi, sårbarhet, tryckvågseffekter, verkansvärdering, skallskador, hjärnan, weapon traumatology, human vulnerability, shock wave effects, assessment of human effects, head injury
Sammanfattning Magnetresonansavbildning (MRI) kan ge detaljerad information om förändringar i hjärnan. dock kan rutinmässiga MRI-undersökningar vanligen ej ge tillräcklig information om skadeutbredning vid diffusa hjärnskador. Speciella avbildningstekniker som DWI (diffusion-weighted imaging) och ADC (apparent diffusion coefficient) kan ge bättre information om t ex skador på blodhjärnbarriären. I denna studie har vi undersökt om MRI med ADC-beräkning kan användas för att detektera förändringar i hjärnan utlösta av explosionsinducerade luftburna stötvågor. Sövda vuxna försöksråttor exponerades i en specialbyggd testtub på en meters avstånd för språngladdningar med en storlek på 0,5-2 g PETN. Djuren undersöktes med MRI såväl före exponeringen samt vid upprepade tillfällen under 3 veckor efter stötvågsexponeringen. Varken T2 eller DWI-underökning tyder på några skillnader mellan kontrolldjur eller exponerade djur. ADC-beräkning var förenlig med förändringar i vätskefördelningen hos vissa av de exponerade djuren. Dessa förändringar kan dock inte betraktas som säkerställda och det konkluderas att MRI-undersökningar för närvarande inte förefaller att kunna ge säker information om skadeutbredning vid denna typ av hjärnpåverkan.
Abstract Magnetic resonance imaging (MRI) may provide detailed information about anatomical changes in the brain. However, the use of diagnostic routine MRI in patients with diffuse traumatic brain injury may underestimate the severity of injury. Diffusion-weighted imaging (DWI) has been useful in the diagnosis of stroke and ischaemia. In DWI and ADC (apparent diffusion coefficient)-mapping, the random movement of hydrogen atoms mainly in the water molecule is measured. In this study we have examined the effects on brain tissue of moderate air blast waves from explosions. A specially designed shock tube was used, in which anaesthetized rats were exposed to detonation of a charge consisting of the non-electric detonating cap with a 0,5-2 g PETN explosive at a distance of 1000 mm. The exposed animals were reanaesthetized at 6, 24 and 48 hours as well as 1, 2 and 3 weeks and after the injury and examined by MRI. The T2 and DWI did not reveal any lesions in the brain of the exposed animals. ADC calculation indicated an alteration in the values over time in cortex cerebri and white matter. These changes were, however, not consistent and it is concluded that more data is needed before MRI can be used as a diagnostic tool for the evaluation of patients exposed to air blast.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182