Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of diffuse blastwave induced brain injury using EEG.

Evaluation of diffuse blastwave induced brain injury using EEG. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Risling Mårten, Sunesson Anders, Bursell Jenny, Larsson Inga-Lisa, Persson Jonas
Ort: Umeå
Sidor: 6
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0757--SE)
Nyckelord Vapentraumatologi, sårbarhet, tryckvågseffekter, verkansvärdering, skallskador, hjärnan, weapon traumatology, human vulnerability, shock wave effects, assessment of human effects, head injury
Sammanfattning Electroecephalogram (EEG) kan ge värdefull information om den elektriska aktiviteten i hjärnans ytliga delar. EEG kan användas som underlag för diagnos av fokala kramper, men även ge information om diffus påverkan av hjärnan. I denna studie har vi undersökt om EEG kan användas för att beskriva påverkan på nervsystemet efter explosionsutlöst stötvåg. Vuxna sövda råttor exponerades i en specialbyggd testtub för stötvågor från 1-3 g PETN som bringades att detonera på ett avstånd av 1 meter från det sövda djuret. EEG, hjärtrytm och adningsaktivitet registrerades kontinuerligt från 5 minuter före explosionen till 30 minuter efter. Resultaten visar att detonationen medförde en sänkning av såväl amplitud som frekvens av EEG. Effekterna stod i direkt relation till laddningens storlek. Det bedöms som troligt att effekterna är så stora att de skulle leda till en medvetandeförändring hos en icke sövd exponerad individ. Efter detonation av 2 och 3 grams laddning kvarstod effekter på EEG under hela observationstiden. En sänkning av hjärtfrekvens och upp till en ca 30 sekunder lång apné (andningsuppehåll) efter detonationen kan ha bidragit till effekterna på EEG. Vi konkluderar att EEG bör vara en värdefull komponent i den kliniska utvärderingen av skador inducerade av detonation av explosivämnen.
Abstract Electroencephalograms (EEG) may provide detailed information about pathologic functional changes in the brain associated to focal lesions. Seizurogenic activity develops in many patients following focal brain injury and may be involved in the pathophysiological effects of brain trauma and stroke. Effects of diffuse traumatic brain injuries may be difficult to evaluate using histological examination or MRI. In this study we have examined the effects on the EEG of moderate air blast waves from explosions. A specially designed shock tube was used, in which anaesthetized rats were exposed to moderate air blast by the detonation of a charge consisting of non-electric detonating cap with a 1-3 grams PETN explosive at a distance of 1000 mm. In some experiments the effect of repeated detonation was studied. EEG was continuously recorded from 30 minutes after the detonation using pediatric scalp electrodes. Animals subjected to a shock wave from 1 g PETN showed minimal or small EEG changes, whereas the detonation of 2 g PETN induced a significant decrease in EEG. This effect was even more profound after detonation of 3 g PETN or a repeated detonation at the 2 g level. No epileptiform or seizure activities were recorded in the exposed rats or in age-matched control rats. These data indicate that EEG may be a useful diagnostic tool for the evaluation of acute effects of diffuse brain injuries and show that the effects of airborne blastwaves are dose dependent with regards to EEG depression.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182