Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förändringsprocesser och trender i försvarsindustrin.

Förändringsprocesser och trender i försvarsindustrin. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Axelson Mattias, Lundmark Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0758--SE)
Nyckelord Sverige, försvarsindustri, elektronik, mjukvara, informationsteknologi, osäkerhet, affärsstrategier, internationell samverkan, Sweden, defence industry, globalisation, internationalisation, industrial consolidation, business models, trans-national integration, net-work-centric defence, solutions
Sammanfattning Rapporten diskuterar rådandetrender och förändringsprocesser som påverkar förutsättningarna för försvarsindustrin i Sverige. Den första delen beskriver den övergripande utvecklingen av den globala försvarsindustrins förutsättningar under senare tid. Den andra delen diskuterar nuvarande trender under två rubriker: strukturella aspekter och aspekter rörande försvarsindustrins ominriktning mot nätverksbaserade försvarslösningar. Rapporten är framtagen inom ramen för FIND-projektet.
Abstract The report discusses curent trends and processes of change that affect the conditions of the defence industry in Sweden. The first part concerns the recent and present overall development of the conditions of the global defence industry. The second part discusses curent trends under two hearings: structural aspects and aspects on the repositioning of the defence industry towards network-based defence solutions. The report is produced within the FIND programme.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182