Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Improvement of vapour sampling and analysis techniques for TNT and related compounds. Sub-study 4: Vapour sampling and analysis in the project Mine Detection Dogs.

Improvement of vapour sampling and analysis techniques for TNT and related compounds. Sub-study 4: Vapour sampling and analysis in the project Mine Detection Dogs. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Håkan, Kjellström Ann
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0760--SE)
Nyckelord Landminor, TNT, minhundar, filter, land mines, TNT, mine dogs, filters
Sammanfattning Syftet med projektet var att utvärdera Mechems luftprovtagningssystem som används i samband med detektion av landminor med hjälp av minhundar, Remote Explosive Scent Tracing (REST). När REST tekniken används samplas luftprov in över vägytor och analyseras därefter av specialtränade explosivämnessökande hundar. Luftprovtagningen utförs med hjälp av en luftpump som bärs på ryggen. Luften pumpas kontinuerligt igenom ett filter som är designat att adsorbera explosivämne. I detta projekt fokuserades provinsamlingen på trinitrotoluen (TNT) och relaterade föreningar. Förutom utvärderingen av Mechems system har tillvägagångssättet för luftprovtagning förbättrats genom utveckling av filter/adsorbent och provtagningsutrustning. Metoder för förvaring och tillvägagångssätt för att introducera filterinnehållet till hundar har studerats inom detta projekt. För att verifiera innehållet av explosivämne på de provtagna filtren har kemiska analysmetoder tagits fram. Projektet var en delstudie av luftprovtagning och analys i projektet "Mine Detection Dogs" implementerat och finansierat av Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) via Räddningsverket.
Abstract The purpose of this project was to evaluate the Mechem air sampling system used for mine detection with dogs, Remote Explosive Scent Tracing (REST). When using the REST technique, air samples are collected above the surface of roads and subsequently analysed by specially trained explosive sniffing dogs. The sampling is performed using a pump placed in a backpack. The air is continuously pumped through a filter designed to adsorb the explosives. In this project the sampling was focused on trinitrotoluene (TNT) and related compounds. In addition to the evaluation of the Mechem system, the sampling procedure was improved by development of new filter/adsorbent and sampling equipment. Determination of methods for storage and procedure for the introduction of filter content to the dogs, has also been performed within this project. To verify the content of explosives on the sampled filters, chemical methods for analysis of explosives were developed. The project was a sub-study of vapour sampling and analysis in the project Mine Detection Dogs implemented and funded by Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD) via Swedish Rescue Services Agency (SRSA).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182