Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Automatic detection of crack initiation and propagation using optical techniques.

Automatic detection of crack initiation and propagation using optical techniques. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Melin Gunnar L
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0769--SE)
Nyckelord Utmattning, sprickdetektering, laser speckle dekorrelation, digital speckle-fotografering, fatigue, crack detection, laser speckle decorrelation, digital speckle photography
Sammanfattning Två nya mätmetoder för att detektera sprickinitiering och mäta sprickpropagering under utmattningsprovning har testats. Båda metoderna är optiska. Två varianter av bildbehandling används för att lokalisera sprickor i bilder som tas med regelbundna intervall under utmattningsprovningen. I den första metoden belyses provet med laserljus för att åstadkomma ett speckle-mönster. Laser-specklernas korrelationskoefficient beräknas över mätytan, en propagerande spricka kommer då att synas som ett område med låg korrelationskoefficient. I den andra metoden belyses provet med vitt ljus. Ur deformationen av mätytans naturliga struktur kan förskjutningsfältet beräknas. Sprickspetsarnas läge fås genom att analysera förskjutningsfältet. Vid utmattningsprov med notchade aluminiumprovstavar har båda metoderna visat sig ge relevanta mätresultat. Med den tillgängliga utrustningen behövdes en del av bildanalysen göras manuellt. För framtida användning kan en automatiserad utrustning tas fram baserad på erfarenheten från dessa försök.
Abstract Two new experimental methods to detect crack initiation and monitor crack propagation during fatigue testing have been tried. Both methods are optical and use different kinds of image analysis to locate cracks on images acquired at regular intervals during the fatigue test. In the first method the specimen is illuminated by a laser to create a speckle pattern. By computing the correlation coefficient of the laser speckles, a growing crack tip will appear as a local decrease in the correlation coefficient field. In the other method the specimen is illuminated by white light. The deformation of the natural structure in the images is evaluated by computing the displacement field. The crack tip positions are obtained by analysing the displacement fields. Both methods have shown to provide useful results from fatigue tests on notched aluminium specimen. In the present state some manual work is needed during the analysis of the images but the experience from the tests can be used for future development of an automatized crack detection system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182