Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom Försvarsforskning för regeringens behov.

Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom Försvarsforskning för regeringens behov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mittermaier Eva
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0773--SE)
Nyckelord Försvarspolitik, säkerhetspolitik, hot, risker, internationella operationer, krishanterin, materielförsörjning, defence policy, security policy, risks, threats, international operations, crisis management, armaments
Sammanfattning Årsrapporten redovisar behandlade frågor och forskningsmål, genomförda aktiviteter, framkomna resultat och slutsatser, kunskapsspridning, nytta och effekter för kunden, förekomst av internationella avtal, samt eventuell fortsättning för respektive projekt. Projekten redovisas under programmen Säkerhetspolitisk utveckling, Teknik, industri och politik, Europeisk krishantering och internationella operationer, Ledning av totalförsvaret samt Samhällets risk- och krishantering.
Abstract The report presents the projects of the research area; their issues and targets, activities, results and conclusions, dissemination of knowledge, usefullness and effect for the customer, use of international agreements and any continuation of the respective project. The projects are described under the following headings: Security policy studies, Technology, industry and policy, European crisis management and international operations, Studies of command and control of total defence and Risk and crisis management in society.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182