Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom FoT-området Vapentraumatologi.

Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom FoT-området Vapentraumatologi. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kjellström Thomas B
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0783--SE)
Nyckelord Vapentraumatologi, sårballistik, sårbarhet, skyddsvästar, tryckvågseffekter, verkansvärdering, undervattensdetonationer, skallskador, weapon´s traumatology, wound ballistics, human vulnerability, shock wave effects, under water detonations, assessment of human effects, head injury
Sammanfattning Under 2002 har forskning bedrivits inom följande försvarsmaktsprojekt: Effekter av vapengenererad energitransmission ffa till centrala nervsystemet, Vapeneffekter på cellnivå, Sårballistik och skydd, Vapeneffekter på människa och Biomedicinska effekter av undervattensdetonationer. Det sistnämnda projektet är nytillkommet och har uppstartats under löpande budgetår. Integrationen av teknisk och medicinsk forskning har fortsatt, främst inom Sårballistik och skydd och Biomedicinska effekter av undervattensdetonationer. Två nya medarbetare har kunnat rekryteras och två doktorander har under året framgångsrikt försvarat sina avhandlingar vid disputation för medicine doktorsgraden vid Karolinska institutet. Ett antal vetenskapliga artiklar har publicerats och ett antal konferensbidrag har presenterats vid internationella vetenskapliga kongresser. Det viktigaste vetenskapliga resultaten har under året varit: 1/ Kartläggandet av betydelsen av t.ex. vascular endothelium growth factor (VEGF) och transportmolekylen GLUT1 m. fl. som indikatorer i nervsystemet. 2/ Påvisandet av att hjärnans elektriska aktivitet, registrerad som EEG, påverkas på ett likartat sätt oavsett om försöksdjuret (råtta, gris) utsätts luftstötvåg, HPM-exponering eller högenergiskott mot skyddsväst (BABT). 3/ Endotelceller som utsätts för HPM uppvisar påverkan på delar av cellskelettet, geometriska formförändringar och påverkan på VEGF. 4/ Sövda, spontanandande grisar som utsätts för BABT uppvisar andningsstopp upp till 44 sekunder, lungskador och EEG-påverkan enligt ovan. 5/ Datorsimuleringsprogrammet ComputerMan /framtaget för splitter) kan inte användas för projektiler.
Abstract During 2002, the Weapon´s Traumatology program has consisted of the following research projects: Effects of weapon generated energy transmission to the central nervous system, Weapon effects on the cellular level, Wound ballistics and human protection, Weapon effects on humans and Biomedical effects of underwater explosions. The last project was commenced during 2002. Integration of biomedicine and technology has continued, especially within the projects Wound ballistics and human protection and Biomedical effects of underwater explosions. Two new staff members have been employed; two Ph.D. students have successfully defended their theses. A number of papers have been published in international journals. Presentations have been given at several scientific meetings, nationally and internationally. Important findings during the year are: 1/ Vascular endothelium growth factor /VEGF) and the transport molecule GLUT1 are indicators of damage to the nervous system. 2/ Similar changes in the brain´s electrical activity, recorded as electro-encephalograms (EEG), were seen in experimental animals (rat, swine) after air blast, HPM exposure and behind armour blunt trauma (BABT). 3/ Endothelium in cell cultures showed cytoskeleton changes in geometry as well as VEGF expression after HPM exposure. 4/ Anesthetized pigs, breathing spontaneously, developed apnoea (lack of breathing) up to 44 seconds after BABT, as well as damage to the lungs and the EEG changes mentioned above. 5/ The computer simulation program ComputerMan (developed with regard to shrapnel) can no be used to simulate effects of bullets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182