Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom Stöd till säkerhet och beredskap.

Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom Stöd till säkerhet och beredskap. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mittermaier Eva
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0784--SE)
Nyckelord Krishantering, beredskap, materielförsörjning, infrastruktur, ledning, energi, miljö, crisis management, security, safety, preparedness, armaments acquisition, infrastructure, command, energy, environment
Sammanfattning Årsrapporten redovisar behandlade frågor och forskningsmål, aktiviteter, framkomna resultat och slutsatser, kunskapsspridning, nytta och effekter för kunden, förekomst av internationella avtal, samt eventuell fortsättning för respektive projekt.
Abstract The report presents the projects of the research area; their issues and targets, activities, results and conclusions, dissemination of knowledge, usefulness and effects for the customer, use of international agreements and any continuation of the respective project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182