Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationskedjor för NBC-beslutsstöd : en byggsten för det framtida försvaret.

Informationskedjor för NBC-beslutsstöd : en byggsten för det framtida försvaret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Morin Magnus, Jenvald Johan, Rejnus Lars
Ort: Umeå
Sidor: 60
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0789--SE)
Nyckelord Nätverksbaserat försvar, NBF, NBC-beslutsstöd, testbädd, Network Centric Defence, NCW, NBC Decision Support, Test bed
Sammanfattning Rapporten beskriver hur några befintliga sensorsystem för Totalförsvaret och modeller utvecklade vid FOI NBC-skydd kombinerades till en nätverksbaserad prototyp för NBC-beslutsstöd. Prototypen användes vid två demonstrationer för att illustrera hur informationskedjor genererar systemeffekt inom funktionen NBC-skydd. Baserat på erfarenheterna från utvecklingen av prototypen och synpunkter och diskussioner vid demonstrationerna belyser rapporten några centrala frågeställningar i utvecklingen av framtidens NBC-funktion. Frågeställningar som belysts är exempelvis interoperabilitet, funktionsorientering, kraftsamling i informationsrymden, expertmedverkan på distans, ledningsmodeller och samverkan för att erhålla relevant information från många oberoende informationskällor. En slutsats är att förenklade prototyper på systemnivå kan användas för att konkretisera frågeställning och begrepp så att de kan penetreras och diskuteras i ett större forum. På så sätt kan glappet mellan vision och tillämpning överbryggas till gagn för utvecklingen av det nätverksbaserade försvaret. En annan slutsats är att konkretiseringen som sker är ett stort stöd för all den personal, på olika nivåer inom totalförsvaret, som ska ta del av och genomföra olika typer av framtida uppdrag.
Abstract The report discusses aspects of integrated NBC decision support in the light of network centric approaches and, too, the development process. It describes how a test bed was being used during two demonstrations to interconnect a variety of sensors, models and simulators. Furthermore, the report illustrates how a test bed can be used to introduce new technologies and to illustrate benefits and constratints of new concepts. The approach is based on the assumption that prototypes and simulations are useful in the transformation process thus allowing users to get a tangible representation of the future. Such representations can demonstrate the usefulness and benefit of novel concepts as well as provide glimpses of new technology in a relevant context.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182