Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effect of geometrical imperfections on postbuckling behaviour of delaminated composite plates.

Effect of geometrical imperfections on postbuckling behaviour of delaminated composite plates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Grahn Tomas
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0791--SE)
Nyckelord Buckling, imperfektion, kompositlaminat, delaminering, finita element, buckling, imperfection, composite laminate, delamination, finite element
Sammanfattning I denna rapport undersöks hur en geometrisk imperfektion, som oftast förekommer efter att ett kompositlaminat har utsatts för någon typ av slag, påverkar postbucklingsresponsen av kompositlaminat med delamineringar under tryckbelastning. Delamineringar är en av de vanligaste förekommande defekterna vid slagskador. Inverkan av olika sorters geometriska imperfektioner på responsen har studerats. För detta ändamål har programmet DEBUGS använts. DEBUGS är utvecklat för att simulera delamineringsbuckling och delamineringstillväxt och programmet är baserat på det finita element programmet ADINA. I analyserna har det framkommit att de geometriska imperfektionerna har inverkan på bucklingsbeteendet och därigenom också rimligtvis på initieringen av delamineringstillväxt. Följaktligen borde en mer utförlig modell av delamineringsbuckling vid slagskador inkludera möjligheten att variera hur initialgeometrin ser ut, t ex i en modell där man tar hänsyn till den nedsatta styvheten i det slagskadade området.
Abstract This paper investigates how geometrical imperfections, which in most cases are present for impacted laminates, affect the postbuckling behaviour of delaminated composites plates under compression. Delaminations are one of the most frequently appearing material damage due to impact. The influence of different shapes of the geometrical imperfections on the response has been studied. The program system DEBUGS, which is developed and specialized to simulate delamination buckling and growth, is used for the analyses. DEBUGS is based on the finite element program ADINA. It is found that the geometrical imperfections influence the buckling behaviour, and thus also possibly the initiation of delamination growth. A more accurate model of delamination buckling of impact damaged laminated composites should thus include a feature where the initial shape of the composite may be varied, e.g. in a model where the material degradation in the impact damaged zone is modelled.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182