Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA IW - Sammanfattning av genomfört arbete.

FoRMA IW - Sammanfattning av genomfört arbete. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran, Nordstrand Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0795--SE)
Nyckelord informationskrigföring, informationsoperationer, psykologiska operationer, vilseledning, telekrig, IT-krigföring, spel, information warfare, information operations, psychological operations, deception, electronic warfare, computer network operations, war games, Försvarsanalys
Sammanfattning FoRMAs arbetsgrupp för analys av informationskrigföring (IW-gruppen) startade som del av FoRMA våren 2000. Gruppen bildades för att identifiera reella hot och möjligheter inom området informationskrigföring. Syftet med denna rapport är att sammanfatta det arbete IW-gruppen bedrivit och att presentera de viktigaste slutsatserna som dragits framförallt genom spelverksamhet. Rapporten innehåller en diskussion kring begrepp inom området, slutsatser från flera spel samt ett antal koncept som tagits fram i nära samverkan med spelverksamheten. För den som vill läsa mer ges hänvisningar till övriga dokument som gruppen givit ut. Denna sammanfattande rapport har också till syfte att medverka till att sprida IW-gruppens slutsatser samt att bidra till diskussionen om rollen för IW i framtiden.
Abstract The group for analysis of information warfare (the IW group) started within the FoRMA project early in 2000. The group was formed to identify threats and opportunities in the IW field. The purpose of this report is to present a summary of the work accomplished and the conclusions that the IW group arrived at mainly through war gaming. The report contains a discussion of terms within the IW field, conclusions from several war games and a number of concepts that have been produced in close connection with the war gaming process. For anyone wanting to read more, there are references to other documents published by the IW group. Another purpose of this summarizing report is to spread of the IW group and to contribute to the discussion about the role of IW in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182