Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Search of orphan gamma radiation sources.

Search of orphan gamma radiation sources. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulvsand Thomas, Finck Robert R
Ort: Umeå
Sidor: 23
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0797--SE)
Nyckelord Orphan sources, gamma search exercise, Barents Rescue 2001, försvunna strålkällor, gammasökövning
Sammanfattning Rapporten beskriver övning Gamma Search Cell som skedde inom ramen för Barents Rescue 2001. Syftet med övning GSC var att ge mätteam från Österrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige söka efter 31 olika gammastrålkällor under realistiska förhållanden och att rapportera sina resultta. Sökningen genomfördes med helikopter och bil. De deltagande teamen var möjda med övningen och möjligheten den gav att öva och utbyta erfarenheter med andra team. Rapproten ger information om hur övningen formades, sökresultat och vilka slutsatser som kan dras. Resultatet visar på de svårigheter som denna typ av uppgifter ger. Rapporten avslutas med en del idéer om framtida övningar.
Abstract This report describes the Gamma Seach Cell (GSC) exercise that was performed during Barents Rescue 2001. The aim for the GSC exercise was to give teams from Austria, Denmark, Estonia, Finland, Germay, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia and Sweden the opportunity to seach for 31 different gamma radiation sources under realistic conditions and to report their findings. The search was performed by helicopters and by cars. The participating teams were very satisfied with the exercise and the opportunity it gave to practise and to exchange experiences with other teams. The report gives information about the design of the exercise, search results and drawn conclusions. The results show the difficulties in these types of missions. The report ends with some ideas about future exercises.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182